Filtr

Budou naše lesy obětovány loveckým zájmům?

Poslanci a poslankyně KSČM, SPD, ANO a ČSSD hlasovali o odložení schválení novely zákona o myslivosti jejím vrácením do 2. čtení a tím znemožnění jejího přijetí až do konce funkčního období současné vlády. Maří tak vytvoření podmínek k obnově odolnějších lesů, posílení práv vlastníků pozemků a tím i šanci na miliardové úspory nákladů. Obnova lesů je i v bytostném zájmu naší čisté energetiky – lesní štěpka je a zůstane významným zdrojem tepla.

Kategorie: Souvislosti

Aktuální články

Len a konopí také pro vytápění a stavbu

Pěstování lnu i konopí má na našem území dlouhou tradici. V porovnání s minulostí se ale výměra těchto plodin na našich polích podstatně zmenšila, což je škoda. Obě technické plodiny totiž mají mnohostranné využití v různých oblastech, například pro vytápění tvarovanými biopalivy a jako stavební materiál v ekologicky udržitelném stavebnictví....

Kategorie: Energie biomasy

Teplárny získávají významnou podporu

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny na svém červnovém zasedání doporučil dolní komoře Parlamentu České republiky schválit pozměňovací návrh poslance Pustějovského (ANO), který zavádí přechodnou transformační podporu výroby tepla. Pro české teplárny jde o velmi důležitý bod pro získání podpory jejich činnosti v rámci projednávání novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE).

Kategorie: Alternativní zdroje

Příprava energeticky úsporných projektů

V uplynulých letech se očekávalo, že pro následující roky bude mnohem méně evropských dotací na realizaci různých projektů a předpokládalo se, že bude nutné ve větší míře využívat různé finanční instrumenty. Nyní je zřejmé, že prostředků by mělo přijít z různých evropských programů o dost více, ale jde opět především...

Kategorie: Hospodaření

Investice do OZE musí být násobně větší

Výzkumný tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT představil výsledky mezinárodního projektu, jehož cílem bylo vypočítat výši potřebných investic, zmapovat jejich současný stav a připravit investiční plány pro dosažení klimaticko-energetických cílů k roku 2030. Výzkum probíhal ve spolupráci s Technickou univerzitou v Rize (Lotyšsko) a Institutem pro ochranu klimatu, energetiku a mobilitu...

Kategorie: Souvislosti

Větrné elektrárny desetkrát výkonnější

Datum 15. června je také světovým dnem větrné energie. V Česku ho slavíme už po šestnácté. Před šestnácti lety se rovněž začala psát moderní historie zelené energetiky. Tu zástupci sektoru spojují se začátkem platnosti zákona, který umožnil vznik nových větrných elektráren. Od jeho přijetí bylo v tuzemsku zprovozněno 340 megawattů...

Kategorie: Větrná energie

Výbor podpořil novelu jen částečně

Hospodářský výboru Poslanecké sněmovny na své schůzi odhlasoval kladné stanovisko k pozměňovacím návrhům, zavádějících do novely zákona o podporovaných zdrojích možnost podporovat kromě větrných i fotovoltaické elektrárny efektivním a levným systémem zelených bonusů nebo aukcí. Některé návrhy další dalších profesních sdružení však výbor dostatečně nepodpořil.

Kategorie: Legislativa

Budou energošmejdi konečně ze hry?

Příští týden se rozhodne o tom, zda dají poslanci řádění energošmejdů poslední ránu, nebo naopak nechají spotřebitele na energetickém trhu vystaveny jejich útokům další dva roky. Pravděpodobně poslední možnost, jak schválit novelu energetického zákona při dodržení standardních procedur ještě před podzimními volbami, připadá na nejbližší poslaneckou schůzi. Tedy v případě,...

Kategorie: Legislativa

Fotovoltaika opět startuje, ale zaostáváme

V Česku opět startuje výstavba solárních elektráren, tentokrát hlavně na střechách. Instalační firmy stavějí jednu střešní elektrárnu za druhou a začínají se objevovat i projekty bez dotací či nové obchodní modely. Růst fotovoltaiky nezastavila ani pandemie. V porovnání s okolními státy však Česko stále zaostává a nevyužívá velký potenciál, který...

Kategorie: Sluneční energie

Český plynárenský svaz volil nové vedení

Prosazování zemního plynu jako primární náhrady za dosluhující uhlí, dekarbonizace a přechod na nízkoemisní energetiku například s využitím vodíku či jiných alternativních plynů v rámci ČR a Evropy. To jsou některé z priorit, jež na červnovém 14. sjezdu Českého plynárenského svazu (ČPS) stanovili jeho členové novému vedení svazu. Předsedou Rady...

Kategorie: Alternativní zdroje