Filtr

První krok (zdarma) k získání dotace

Přeměně české energetiky směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky má pomoci Modernizační fond. Aby zájemci o dotaci v dosud nejžádanějším programu č. 2, Nové obnovitelné zdroje (RES+), mohli žádost o finance podat, musí se během ledna 2021 přihlásit do tzv. předregistračních výzev. Možnost přihlášení mají nejpozději 1. února 2021 a využít k tomu mohou zdarma online nástroj, vyvinutý expertní skupinou Frank Bold.

Kategorie: Legislativa

Aktuální články

Energie 21: Magazín s vizí budoucnosti

Dvouměsíčník Energie 21 je tematicky zaměřen na obnovitelné a ekologicky přijatelné alternativní zdroje energie zejména v souvislosti s rozvojem regionů a ochranou krajiny. Časopis je distribuován na předplatné v nákladu více než 4000 výtisků v Česku a na Slovensku. Energii 21 odebírají výrobci i spotřebitelé energie, dodavatelé technologií a služeb,...

Kategorie: Aktuálně

Fotovoltaika roste, ale její potenciál je větší

Nové investice do fotovoltaiky v Česku nezastavila ani pandemie koronaviru. Objevují se i inovativní projekty, spojené s akumulací energie či solárními panely na fasádě nebo použité jako střešní krytina. I přes pozitivní trend ale Česká republika zaostává za většinou Evropy. Šancí na změnu je Modernizační fond, který by měl nové...

Kategorie: Sluneční energie

Rekordně teplý rok v Evropě i ve světě

V roce 2020 znovu globálně vzrostla koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Také z tohoto důvodu byl tento rok v Evropě nejteplejší za celou dobu relevantních záznamů. Celosvětově se pak vyrovnal dosud rekordnímu roku 2016. Informovala o tom v Londýně unijní služba Copernicus, která podle agentury DPA kromě vlastních dat využívá...

Kategorie: Souvislosti

Bioenergetika je součástí budoucnosti

Obnovitelným zdrojům energie v Česku stále dominuje biomasa. Podle výpočtů asociace Bioenergy Europe na základě dat Eurostatu jsme 29. října 2020 v Česku oslavili Den bioenergetiky. Od tohoto dne do konce roku bude spotřeba energie symbolicky pokryta energií ze štěpky, pelet, dříví, slámy, bioplynu a biopaliv. A jaký může být...

Kategorie: Energie biomasy

Akumulace čisté energie do plynovodů

Energetika budoucnosti počítá s výrazným podílem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Odborníci nyní řeší, jak lze přebytky vyrobené energie přechodně uložit. Jednou z možností je přeměna elektřiny na vodík či metan a jeho vtlačení do plynárenské soustavy. To je také předmětem společného výzkumného projektu Českého plynárenského svazu (ČPS), EGÚ Brno a...

Kategorie: Distribuce

Dřeviny a ochrana distribučních soustav

Energetické, plynárenské a teplárenské soustavy a jejich ochranná pásma ovlivňují možnosti výsadby a růstu dřevin. Tyto soustavy i ochranná pásma podrobně definuje energetický zákon. V určitých případech tento zákon zakazuje dřeviny vysazovat, v jiných to umožňuje s určitým omezením či pod podmínkou získání souhlasu, a vlastníkům dřevin ukládá povinnosti k...

Kategorie: Legislativa

Příjemné a úsporné vytápění infrapanely

Volba otopného systému, který by splňoval podmínky konkrétního objektu a současně i představy uživatele obytných prostor, lze přirovnat k alchymii. Nejde totiž jen o dosažení potřebného tepelného komfortu, ale také abychom za realizaci a provoz nezaplatili víc, než je nutné. Důležitou roli hraje i výsledné uspořádání interiéru. Tipem pro příjemné...

Kategorie: Hospodaření

Nové technologie jsou zatím ve vývoji

Jak vyplývá ze zprávy Perspektivy energetických technologií 2020 aktuálně vydané Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 se musí urychlit zavádění inovací výroby zelené elektřiny, vodíku, biometanu a ukládání oxidu uhličitého. Technologie, které by měly zajistit přes 45 procent plánovaného snížení emisí v roce 2050, jsou...

Kategorie: Alternativní zdroje

Evropská komise chce zrychlit renovace

Evropská komise zveřejnila balíček opatření pro zrychlení a zkvalitnění renovace budov, tzv. renovační vlnu. Renovace budov totiž souvisí také s úsporami energie a snížením emisí. Návrh je v souladu s doporučeními Šance pro budovy. Potřebné investice ve výši 600 mld. Kč do roku 2030 by měl z jedné třetiny pokrýt...

Kategorie: Hospodaření