Filtr

Průzkum potenciálu geotermální energie

Odborníci z České geologické služby, Geofyzikálního ústavu Akademie věd a Komory obnovitelných zdrojů energie zahájili projekt, v jehož rámci budou zkoumat a zpřesňovat geotermální potenciál energie zemského jádra na území České republiky. Součástí projektu je příprava datových podkladů pro usnadnění vzniku prvních geotermálních tepláren a výtopen. Podle prvních odhadů by do roku 2030 mohlo vzniknout až deset tepláren a dvacet výtopen. Nejdále jsou přípravy v Litoměřicích.

Kategorie: Aktuálně, Geotermální zdroje

Aktuální články

Klimatická koalice chce diskutovat

Platforma nevládních ekologických organizací Klimatická koalice přijímá nabídku premiéra Andreje Babiše k diskusi o české klimatické politice. S premiérem a odpovědnými resortními ministry jsou její zástupkyně a zástupci připraveni jednat, cílem však musí být dostat českou ekonomiku a energetiku do souladu s Pařížskou dohodou o omezení emisí skleníkových plynů.

Kategorie: Aktuálně, Souvislosti

V Česku začala „doba biometanová“

Datum 24. říjen 2019 se zapíše do dějin obnovitelných zdrojů i plynárenství v České republice. Společnost Energy financial group (EFG) toho dne uvedla v Energetickém centru recyklace Rapotín (ECR Rapotín) do provozu technologii úpravy bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů na biometan. Tato odpadářská bioplynová stanice jako první v Česku vtláčí...

Kategorie: Aktuálně, Energie biomasy

Čistá mobilita počítá i s bioplynem

Dlouhodobá klimatická strategie Evropské unie do roku 2050 uvádí, že k dekarbonizaci evropského systému mobility musí přispět všechny druhy dopravy, a to ve smyslu zachování technologické neutrality, což znamená, že vedle elektrifikace jsou pro Evropskou komisi (EK) důležitá i další alternativní paliva, včetně zemního plynu a biometanu, jeho obnovitelné náhrady....

Kategorie: Aktuálně, Ekomobilita

Energetické úspory plníme ze třetiny

Česká republika se z hlediska spotřeby elektrické energie na osobu nachází na 11. místě ze zemí Evropské unie. Stát se však zároveň zavázal zvýšit své energetické úspory od příštího roku na 20 procent. Podle odborníků se to však nemusí podařit, problém v tomto směru představují zejména veřejné budovy. Výrazně lépe...

Kategorie: Aktuálně, Hospodaření

Kůrovcová kalamita a produkce bioenergie

Ministerstvo průmyslu a obchodu očekává v příští dekádě navýšení spotřeby biomasy ve velkých teplárnách a elektrárnách o 40 procent. Zároveň navrhuje rozšířit finanční podporu pro spoluspalování biomasy s uhlím ve velkých teplárnách. S tím nesouhlasí asociace Komora obnovitelných zdrojů energie v čele s jejím členem, sdružením CZ Biom. Společně s...

Kategorie: Aktuálně, Energie biomasy

Aktualizovaný plán má ještě nedostatky

Ministerstvo průmyslu zveřejnilo aktualizovanou verzi Národního klimaticko-energetického plánu ČR, která zohledňuje doporučení Evropské komise a připomínky resortů či dalších připomínkových míst. V této souvislosti vyhlásilo meziresortní připomínkové řízení a veřejnou konzultaci. Nabízíme hlavní připomínky k tomuto materiálu od nevládních ekologických organizací....

Kategorie: Aktuálně, Legislativa

Komunitních projektů je zatím nedostatek

V Česku je v současnosti 90 obcí, které mají licenci pro podnikání v energetice, a mohou tak využít čisté energetické zdroje. Tři pětiny z nich mají oprávnění na výrobu elektřiny, nejčastěji jde o menší solární elektrárny. Z celkového počtu obcí v Česku mohou podnikat v energetice 1,4 procenta. Také tyto...

Kategorie: Aktuálně, Souvislosti

Modifikovaná diskontovaná doba návratnosti

Slovenský trh s fotovoltickými (FV) inštaláciami je veľmi rôznorodý. Existuje mnoho typov FV panelov, striedačov a iných komponentov potrebných pre zriadenie FV elektrárne pre rodinné domy. Taktiež, aj zriaďovacie spoločnosti často vo svojich ponukách ponúkajú unifikované „sety“ a uvádzajú veľmi zjednodušené a často krát nepresné údaje o výrobe elektriny z...

Kategorie: Aktuálně, Sluneční energie