Filtr

Motor pro zemní plyn i bioplyn

Snaha nahradit v zemědělské technice motorovou naftu alternativními palivy je zřejmá, avšak též velmi nesnadná. Protože vznětové motory mají dobou účinnost a cena nafty stále není nijak dramaticky vysoko, aby se vyplatilo o tom přemýšlet. Jistou možnost tak skýtá spalování metanu, který je zatím levný, má nízké emise a další výhody. A to především tehdy pokud se na toto palivo vyvine speciální motor, který metan umí efektivně zužitkovat.

Kategorie: Ekomobilita

Aktuální články

Komise zahájila konzultaci

Evropská komise navzdory koronavirové krizi oficiálně zahájila veřejnou konzultaci ohledně budoucí podoby klimatické politiky. Do 23. června se v ní zájmové skupiny a občané mohou vyjádřit k tomu, o kolik procent by měla EU do roku 2030 snížit emise oxidů uhlíku proti hodnotám z roku 1990.

Kategorie: Souvislosti

Zmírnit negativa a zvýšit efektivitu

Výroba bioplynu nepochybně vede ke snížení emisí skleníkových plynů. Bioplynové stanice (BPS) jsou stabilním dodavatelem čisté elektřiny do sítě a přinášejí provozovatelům pravidelné příjmy. V Evropě i u nás mají největší podíl zemědělské BPS, kde hlavní vstupní surovinou je kukuřičná siláž. Intenzivní pěstování kukuřice však může ohrozit kvalitu půdy a...

Kategorie: Energie biomasy

Biometan se vyrábí i z odpadní vody

V Česku je asi dva a půl tisíce čistíren odpadních vod (ČOV). Jen necelá pětina však energeticky využívá bioplyn, který vzniká ve vyhnívacích nádržích při biologickém čištění odpadní vody. Jednou z nich je ČOV Česká Lípa. Bioplyn tam až dosud využívali k výrobě elektřiny a tepla. Nyní ověřují moderní technologie...

Kategorie: Energie biomasy

Se suchem v krajině musíme počítat

Využití energie vody k výrobě elektřiny je logicky podmíněno dostatečným průtokem v korytech řek. Průtok je do značné míry závislý na celkových hydrogeologických poměrech v krajině. A zde zase záleží hlavně na stavu lesů a zemědělské půdy. Nejen vodohospodáři a ekologové však varují, že zejména naše zemědělská půda na tom...

Kategorie: Vodní energie

Informace o stavbě reaktorů jsou tajné?

Podle organizace Calla – Sdružení pro záchranu prostředí odmítá ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnit podklady týkající se přípravy výstavby nových jaderných reaktorů. Calla zatím bezúspěšně žádá o zpřístupnění analýzy investorských modelů výstavby nového jaderného zdroje a postupu přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín. Tak se...

Kategorie: Alternativní zdroje

Biouhel prospívá půdě i ovzduší

Biouhel (z anglického biochar) je uměle karbonizovaná biomasa, určená pro zpětnou aplikaci do zemědělské půdy. Biouhel zlepšuje půdní vlastnosti, prospívá plodinám a představuje také způsob uložení uhlíku, zachyceného fotosyntézou z ovzduší. Zemědělci však biouhel příliš nevyužívají. Hlavním důvodem je, že se těžko ekonomicky hodnotí efekty, které jim (a půdě) přinese....

Kategorie: Souvislosti

Spaľovanie odpadu namiesto uhlia?

Slovenské elektrárne Nováky a Vojany počítajú s útlmom uhlia. Región však má potenciál na viac: stať sa európskym príkladom transformácie k zelenej ekonomike. Energetické zhodnocovanie odpadu by v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi a plynom produkovalo o 80 percent emisií CO2 menej ako spaľovanie uhlia.

Kategorie: Alternativní zdroje

Analýza oslunění brněnských střech

Udržitelnost a obnovitelné zdroje. To jsou témata, kterými se místní samosprávy v posledních letech zabývají stále více. Vedení Brna si tak v minulých měsících nechalo zpracovat analýzu oslunění střech ve městě. Magistrát i občané tak nyní vědí, na které budovy by se jim vyplatilo instalovat fotovoltaické systémy. Na samotné střechy...

Kategorie: Sluneční energie

Jak bezpečně instalovat domácí baterie

Česká legislativa zatím není dostatečně připravena na současný rozvoj instalací bateriových úložišť. Solární asociace proto ve spolupráci s hasiči a experty z ČVUT Praha vydává publikaci se základními bezpečnostními pokyny pro prevenci vzniku požárů domácích baterií. Publikace je volně přístupná i široké veřejnosti. ...

Kategorie: Sluneční energie