Zlepšení ekonomiky výstavby MVE na malých spádech

Většina lokalit, kde je možné uvažovat o obnovení malé vodní elektrárny (MVE) v České a Slovenské republice, se v současnosti nachází na spádech 1–10 m (rozdíl hladin). Největší podíl přitom mají lokality se spádem kolem 1 m až 1,5 m. Projekty MVE v těchto místech bez dotací zpravidla nemají šanci na realizaci. Existuje však technologie, která může i zde být ekonomicky přijatelná.

Redakčně zkrácená verze. Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2015.

Ekonomika projektů výstavby či rekonstrukce MVE na malých spádech je, podle dnešních měřítek, značně napjatá a vejít se do parametrů úvěrového rámce kterékoliv banky je přinejmenším obtížné a obvykle nemožné bez úspor ve všech ohledech a na všech úrovních. Zlepšení ekonomiky výstavby nebo rekonstrukce MVE je tedy podmínkou využití vodní energie v těchto lokalitách. Obecně lze konstatovat, že jednou z mála technologií, která ve většině lokalit v rozmezí 1,5 až 10 m spádu dokáže ekonomiku MVE zlepšit na přijatelnou úroveň, je Archimédova šroubová turbína.

Archimédova šroubová turbína je dlouhodobě provozně vyzkoušená. Její konstrukce umožňuje jak výrobu energie, tak čerpání vody. Jde tedy o reverzibilní technologii.

Pro svoji spolehlivost a odolnost se používá zejména při čerpání většího množství vody na čerpacích stanicích odpadních vod místo vrtulových strojů, dále při závlahách a v průmyslových provozech. Právě  těmto náročným podmínkám byla přizpůsobena a následně z těchto podmínek vzešel základ pro tvorbu prvních turbín.

Archimédova turbína dokáže snížit investiční náklady, v porovnání s jinými turbínami, jak v části technologické (turbína s příslušenstvím), tak i v části stavební. Lze konstatovat, že odborník (projektant hydrotechnik) dobře obeznámený s technologií Archimédovy turbíny může pomoci najít nemalé úspory a spolu s dalšími opatřeními usnadnit investorovi cestu k financování a úspěšné realizaci MVE.

Z turbín vhodných z hlediska technických možností k instalaci na spádech 1–2 m je v současnosti nejlevnější alternativou k ostatním technologiím v porovnání všech parametrů a dosahuje nemalých úspor také ve stavební části díky výrazně jednodušší konstrukci a koncepci stavby strojovny. Významné je také zkrácení doby výstavby.*

Ing. Michal Douša (JAMIprojekt), Kovosvit MAS, a. s., divize Hydro

Foto: MVE s Archimédovou turbínou E-Werk Schwaighofer (2005). Parametry: H = 2,6 m, Q = 2,0 m3/s, Pg = 45 kW. Foto archiv autora

Komentáře ke článku 1

 • Vojtěch Buriánek

  Elektrárna by byla vybudována na toku říčky Broděnka v obci Otaslavice-jako derivační.

  V této obci byla v minulosti provozována vodní díla pro pohon tří mlýnů.Tato díla byla časem zlikvidována a zůstala po nich jen část přivaděčů – náhonů,splavy a splávky a částečně i stavby strojoven.

  Naše nově vzniklá společnost –energetická kaskáda s.r.o. hodlá tyto díla obnovit – postavit nové strojovny s turbinou a generátorem – obnovit částečně zasypané náhony ,opravit hrany splavu a vyměnit nátokové splávky s hraditky za elektrifikované s ovládáním na dálku

  V první části se jedná o horní splav v obci /Kupkův mlýn / na kterém je třeba opravit hranu splavu a část splavu spolu s vývařištěm.Déle zprovoznit náhon do mlýna / částečně zasypán parcela č.1100 k.ú.Otaslavice v soukromém vlastnictví.

  Opravit a vybudovat nově strojovnu turbiny – p.č. 632 v majetku obce – osadit turbinou a generátorem –zprovoznit odpadové vedení z turbiny zpět do vodního toku – v majetku obce Otaslavice.

  Jakou turbinu a v jakém provedení nyní zjištuji.

  Spoléhám se na váš návrh .

  K tomuto dopisu připojím malou skicku vodních poměrů-předpokládaná výška hladin a provedení vtoků-celkový spád až do hladiny odpadu ze strojovny

  Dlouhodobý průměrný průtok potokem 350 lt/vt – dnešní průtok 282 lt/vt-/hydrometerologická stanice Otaslavice 10,00 hod/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *