Zájem o stlačený plyn roste

Důvěra v dieselové motory, jíž před čtyřmi lety mohutně otřásla aféra Dieselgate, se pravděpodobně už nikdy neobnoví. Jakým ekologickým palivem je však možné naftu či benzín nahradit? Zajímavou alternativou k elektromobilům, které stále ještě odrazují vysokou pořizovací cenou, limitujícím dojezdem a nedostatečnou sítí dobíjecích stanic, je bezesporu stlačený zemní plyn (CNG). Jeho nespornou výhodou jsou vedle ekologického přínosu také poloviční náklady na pohonné hmoty oproti konvenčním palivům. Potvrzuje to i rostoucí zájem českých motoristů o něj.

Článek vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2019.

Emise z dopravy se na celkovém znečištění ovzduší v ČR podílejí přibližně z jedné pětiny. Ve velkých městech a aglomeracích s vysokou hustotou osídlení je však podíl silniční dopravy na celkové produkci emisí několikanásobně vyšší. Průměrný věk vozového parku registrovaných osobních automobilů v ČR navíc stále stoupá. V roce 2018 dosáhl 14,75 roku a patří tak k nejstarším v EU. Vysoký průměrný věk vozidel je ovlivněn jejich pomalým vyřazováním z registru a dovozem ojetých aut ze zahraničí. Průměrné stáří zaregistrovaných vozidel všech kategorií bylo vloni dokonce 17,7 roku. A to rozhodně není s ohledem na životní prostředí příznivá zpráva.

Právě CNG má šanci tuto situaci změnit. Už dnes ve více než 60 českých městech jezdí téměř 1300 autobusů městské hromadné dopravy, které mají také na spotřebě CNG největší podíl. Dle očekávání se bude jejich počet i nadále zvyšovat. Ve srovnání s naftovými vozidly vypouštějí automobily s pohonem na CNG téměř o 100 procent méně drobných prachových částic, o 70 procent méně oxidu dusíku a o 30 procent oxidu uhlíku. Vozy na plyn si ale pořizují i soukromí dopravci, autoškoly nebo hasičské záchranné sbory.

Předností je čistota a cena

Předností CNG jsou mimořádně nízké hodnoty emisí oxidů dusíku, pevných prachových částic a karcinogenních uhlovodíků, tedy složek s nejhorším dopadem na lidské zdraví, které běžné automobily produkují. Vozy na CNG jsou také tišší, což je výhodou například v městských aglomeracích. To je v době, kdy například v Německu stále víc měst přistupuje k omezení vjezdu pro neekologické vozy, stále aktuálnější. Další

„Cena CNG včetně daně se pohybuje kolem 25 Kč za kilogram. To odpovídá necelým 18 Kč za metr krychlový, což je ekvivalent jednoho litru benzinu. Náklady na ujetý kilometr tak dosahují zhruba 1 Kč. Pořizovací cena CNG automobilů je srovnatelná s vozy na klasický pohon, v některých případech nabízejí leasingové společnosti lepší obchodní podmínky pro ekologické vozy,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu. Jedna cesta z Prahy do Brna vás tak přijde na přibližně 200 Kč a za pouhých 1000 Kč dojedete až k moři.

Aktuálně jezdí po českých silnicích téměř 23 tisíc vozidel na CNG, což představuje ve srovnání s rokem 2017 nárůst o 20 procent. „V roce 2018 dosáhla spotřeba CNG v Česku rekordní výše. V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že prodej tohoto ekologického paliva se každoročně zvyšuje již od roku 2004. Zatímco tehdy činil roční prodej 2,77 milionu metrů krychlových, vloni to bylo už 75,83 milionu metrů krychlových,“ podotkla Lenka Kovačovská.

Více plnicích stanic

V souvislosti s rostoucím počtem vozů na CNG se samozřejmě rozšiřuje i nezbytná infrastruktura. V loňském roce se počet veřejných stanic CNG rozrostl o 16 nových na celkových 184. Další přibydou letos. K tomu funguje ještě více než 50 neveřejných firemních plniček. Hustota sítě plnicích stanic v ČR je dnes již taková, že umožňuje bezproblémovou jízdu na CNG.

Plnicí stanice mohou být i domácí – těch jsou zhruba dvě stovky. Oproti klasickým plnicím stanicím, kde je doba plnění CNG vozidla srovnatelná s čerpáním kapalných pohonných hmot (3–5 minut), probíhá v tomto případě plnění zpravidla několik hodin v době, kdy vozidlo není v provozu, například v nočních hodinách nebo v přestávkách jízdy. Tento způsob plnění CNG je vhodný především pro osobní a lehké nákladní automobily, které parkují na stálém místě a jejichž provoz není nepřetržitý. Často se využívá i pro některá speciální vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky ve skladech nebo rolby ledu na zimních stadionech.

Provoz je bezpečnější

Značná pozornost je při vývoji vozů na CNG je věnována bezpečnosti. Tlakové nádoby jsou vyráběny z oceli, hliníku nebo nově z kompozitních materiálů a jsou velmi důkladně testovány, a to především proti nárazu, požáru a zvýšení tlaku. Odolnost těchto nádob je podstatně vyšší v porovnání s tenkostěnnými nádržemi na kapalné pohonné hmoty. Bezpečnost zemního plynu dokládá i fakt, že zatímco benzin a LPG (zkapalněný ropný plyn) patří podle třídění dle bodu vzplanutí do I. třídy nebezpečnosti a nafta do III. třídy, CNG spadá až do IV. třídy.

Plyn je v tlakových nádobách uskladňován pod tlakem 200 barů. Ještě před zamontováním do vozu je však každá tlaková nádoba zkoušena na tlak 300 barů a proti roztržení je odolná až do tlaku 450 až 500 barů. Praktické zkušenosti z havárií CNG vozidel potvrzují, že ani v případě masivní destrukce automobilu nedošlo k významnějšímu poškození tlakových nádob. Na CNG auta poskytují automobilky stejné garance jako u benzinových nebo naftových vozidel.

„Od května 2018 platí Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025, které by mělo podpořit další zájem o využití CNG v tuzemské dopravě a zároveň přispět ke snižování emisí v ovzduší. Jeho stěžejní částí je zachování daňového zvýhodnění CNG a biometanu v dopravě až do konce roku 2025,“ shrnuje Lenka Kovačovská.

Red (Zdroj: Český plynárenský svaz)

Obrázky:

Hustota sítě plnicích stanic umožňuje plynulou jízdu v celém Česku

„Daňové zvýhodnění platí až do konce 2025,“ říká Lenka Kovačovská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *