Využití odpadního tepla z bioplynových stanic

Problematice výroby bioplynu se v Evropské unii věnuje stále větší pozornost. V Německu zaznamenal bioplyn dynamický nárůst. A jak se ukazuje, také Česká republika má pro jeho využití velký potenciál a každý rok tu vznikne několik desítek nových bioplynových stanic. O ekologických i ekonomických přínosech těchto zařízení nikdo nepochybuje. Stále se však řeší jejich optimální využití.

Až šedesát procent využitelné energie vyprodukované spalováním bioplynu v kogeneračních jednotkách vzniká ve formě tepla. Pro zachování fermentačního procesu je běžně zapotřebí jen asi 30 až 40 % vyrobené tepelné energie. Zbytek je většinou bez užitku vypouštěn do okolí.

 

 „Odpadní teplo z bioplynové stanice může nahradit fosilní paliva, topný olej či zemní plyn a z hlediska ekonomiky stanice proto představuje velkou příležitost“, říká Dipl. Ing. Thomas Warecka, jeden ze zakladatelů německé firmy eutec ingenieure GbR.

 

Firma působí v oblasti bioplynové techniky již 17 let. Na základě praktických zkušeností dává při plánování a projektování zemědělských i průmyslových bioplynových stanic velký důraz na vysokou efektivitu řešení. Koncept využití odpadního tepla je proto nedílnou součástí každého projektu, což je společně s vlastním know-how a použitím osvědčené techniky zárukou kvality a vyšší rentability zařízení.

 

Pro využití odpadního tepla existuje v současnosti již široké spektrum možností. Mezi nejčastější způsoby patří vytápění budov a stájí, příprava teplé užitkové vody, ohřev pitné vody a chlazení mléka. „Společnost eutec ingenieure GbR tyto možnosti dále rozvíjí a snaží se najít pro každého provozovatele bioplynové stanice vhodné řešení individuálně přizpůsobené jeho možnostem“, uvádí Thomas Warecka.

 

U zařízení jako je bioplynová stanice bývá problém využití tepla v letních měsících. Jde totiž o biotechnologické zařízení s kontinuálním procesem, které není možné libovolně odstavit, a to nejen s ohledem na ušlý zisk z prodeje elektřiny. Řešením mohou být například různé druhy horkovzdušných sušáren uzpůsobených k sušení zrnin, bylin, dřeva či štěpky.

Tento způsob využití odpadního tepla se uplatnil i v případě zemědělských bioplynových stanic Niederseidewitz a Nassau, které firma uvedla do provozu v září 2006.

 

Z hlediska rozsáhlého uplatnění odpadního tepla je zajímavá bioplynová stanice Börnersdorf, kterou společnost eutec ingenieure GbR uvede do provozu v letošním roce. Plynová Ottova kogenerační jednotka bude zajišťovat pro potřeby vytápění zemědělského družstva 375 kW. Odpadní teplo zde bude využíváno k ohřevu pitné vody, sušení zrnin a vytápění celého komplexu budov (dojírny, dílna, víceúčelová a administrativní budova).

 

Celý článek je otištěn v čísle 3/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ing. Lucie Hodisová, eutec ingenieure

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *