Výstava nabídla kotle na biomasu

V únoru proběhl v Praze veletrh Moderní vytápění, kde bylo patrné, že trh s kotli na tuhá paliva je v poslední době podrobován legislativnímu tlaku na zvyšování účinnosti a bezpečnosti kotlů stejně tak jako nižší tvorbě emisí znečišťujících látek. Postupné zpřísňování limitů vyvrcholí v roce 2020, kdy se budou smět prodávat pouze kotle nejvyšší 5. emisní třídy. Také veškeré připravované dotace budou spjaty s podmínkami dodržení 5. emisní třídy.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015:

Veletrh ukázal, že výrobci teplovodních kotlů se novou situaci ve vytápění s předstihem připravují. Přestavujeme některé novinky, které zde byly k vidění.

Firma Benekov vedle svých dobře známých automatů na uhlí pracuje na inovacích modelů, které jsou uzpůsobeny pro spalování dřevních pelet. Výrobce nabízí již devět modelů kotlů zařazených v 5. emisní třídě. Mezi nejprodávanější se řadí například kotle typu R16 nebo R26. Kotel R16 dosahuje při jmenovitém výkonu účinnosti 91,4 % a s obsahem zásobníku paliva 250 litrů zaručuje nenáročnou obsluhu. Řídicí jednotka kotle umožňuje plynulou modulaci kotle v celém rozsahu výkonu od 5,5 do 19 kW. Tím je možné dosáhnout vysoké provozní účinnosti. Společně s lambda sondou, která optimalizuje proces spalování, kotel dosahuje velmi nízkých emisí. Kotel používá řídicí jednotku Siemens Climatix, která umožňuje ovládání dvou topných okruhů, obsahuje ekvitermní regulaci a umožňuje uživateli vzdálený přístup ke kotli přes internet.

Také Rojek představil vlastní kotle v 5. emisní třídě. Jedná se o nové teplovodní kotle typu Rojek A BIO 25 pro spalování dřevních pelet. Tyto automatické kotle jsou konstruovány pro vytápění objektů, jejichž tepelná ztráta nepřevyšuje 28 kW. Kotle lze provozovat již od výkonu 7,2 kW. V kotli je použita zcela nová koncepce retortového hořáku, která zajišťuje lepší provozní parametry celého kotle. Retortový hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Hořák je konstruován na principu spodního podávání paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem do retorty a na rošt.

Asi nejširší nabídku automatických a dřevozplynovacích kotlů v 5. emisní třídě nabízí firma Atmos. V sortimentu lze najít asi 20 modelů pro ruční i automatické vytápění dřevěnými palivy. Na výstavě byl prezentován kombinovaný kotel na dřevo a pelety. Kotel umožňuje střídání paliv – kusové dřevo nebo dřevní pelety, a je nabízen v několika variantách – jednou z nich je dřevozplynovací kotel bez hořáku s tím, že peletový hořák lze přikoupit a osadit později. Další možností je přidání hořáku na topný olej. Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování.

Zajímavé bylo porovnání systémů, jak se výrobci potýkají se spalováním méně kvalitních pelet a jakým způsobem přistupují ke konstrukci hořáků. Těchto systémů není na trhu mnoho, hlavní konstrukční směry konstrukce pohyblivých hořáků představili oba hlavní výrobci – MultiBio i Verner.

Kotle MultiBio s rotačním hořákem se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotle s hořáky jsou navrženy tak, aby bez problémů spalovaly dřevní pelety nižší kvality, pelety s obsahem kůry, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály. Rostlinné palivo zpravidla nemohou spolehlivě spalovat stacionární hořáky miskové nebo retortové konstrukce. Na výstavě byla předvedena nejnižší výkonová řada automatických teplovodních kotlů MultiBio 30, která pracuje se jmenovitým výkonem 30 kW a účinností 90 %, nejnižší výkon může být zregulován na 9 kW. Kotel je certifikován pro dřevní pelety v emisní třídě 5, pro rostlinné pelety ve třídě 3.

Odlišný typ hořáku představil v prototypu slovenský výrobce Verner SK. Jedná se o pohyblivý deskový hořák nové konstrukce, jehož vývoj byl založen na poznatcích předchozích modelů automatických kotlů Verner A251 a A501. Hořák bude zajišťovat v předem nastavených cyklech pohyb paliva na roštu a jeho dokonalé prohořívání. Tento hořákový systém je navržen i pro paliva, která se při hoření spékají. Popel z vyhořelého paliva je pohybem hořákových desek dopravován na konec hořáku a poté je ze dna odstraněn.*

Ing. Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta

Obrázky:

Firma Benekov, kromě automatických kotlů na uhlí nabízí i modely pro dřevní pelety

Retortový hořák kotle Rojek 25 BIO je instalován do spodní části kotlového tělesa

Firma Atmos na výstavě nabídla kombinovaný kotel na dřevo a pelety

Kotle MultiBio s rotačním hořákem spalují dřevní i rostlinné pelety a rostlinné odpady

Slovenský výrobce Verner SK představil pohyblivý deskový hořák nové konstrukce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *