Vnitřní zateplení domu je kvalitnější

Tepelné izolace aplikované z vnitřní, pobytové strany obvodových stěn, se používají méně často, ale u některých budov někdy bývají jediným východiskem. Stavebníci si je často aplikují svépomocně a většinou se tyto úpravy ukážou jako prospěšné, samozřejmě pokud jsou provedeny správně. Na trhu se ale stále více prosazují profesionální izolační systémy.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2018.

Vnitřní zateplení řeší situaci, pokud kompletní vnější zateplení nelze z různých důvodů realizovat, například u objektů, u nichž je třeba zachovat původní vzhled vnější fasády, v panelových domech, nebo ve starých domech se silnými kamennými zdmi, které jsou v zimě podchlazené.

Důležité je, aby vnitřní tepelný izolant co nejméně propouštěl vodní páru a byl celistvý, tzn. s nepropustnými spárami mezi izolačními deskami. Nepropustnost obvykle zajišťují speciální fólie, které se aplikují před izolací z vnitřní strany, zejména je-li izolace přerušována průchody, nebo zeslabována instalačními drážkami.

Přímo revoluční novinkou jsou tepelněizolační desky Kingspan Kooltherm K118, vyvinuté na bázi tvrzené fenolické pěny, která je ideálním tepelným izolantem pro vnitřní aplikaci na obvodové zdivo či strop. Díky minimální tloušťce interiérové desky s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,018 W/mK dojde k razantnímu zlepšení tepelně-technických parametrů stavby, aniž by se příliš zmenšil využitelný prostor v místnosti.

Deska se snadno upravuje pro pokládku přířezem na rotační pile, ale také pouhým ostrým nožem podél kovové latě v případě aplikací menšího rozsahu či řešení detailů.

Desky se lepí lepidlem na bázi PUR nebo SM polymer. Na soudržný a rovný povrch můžete desky lepit celoplošně „na hřeben“ či bodovou metodou „na terče“, vždy v souladu s montážním návodem výrobce lepidla. Přímo na zdivo či na méně rovné, ale soudržné povrchy je možné lepit pruhem lepidla po obvodu desky v kombinaci s terčovou metodou.

Pro účely zateplení stavebně problematických vnitřních povrchů byly vyvinuty desky bez parozábrany: ta by zde paradoxně tepelně-izolační vlastnosti zdiva spíše zhoršila.

Například inteligentní systém vnitřního zateplení iQ-Therm jedinečně spojuje kapilaritu a nasákavost kalciumsilikátových desek s tepelně-izolačními vlastnostmi organické pěny. Doplněn je speciální lehčenou vnitřní omítkou, schopnou regulovat vlhkost vzduchu uvnitř místnosti. Omítka pohlcuje vysokou vlhkost, stejně tak odpařuje vlhkost v případě výrazně suššího vzduchu. Tím je zabráněno, aby na líci rostly plísně.

Systém je založen na deskách z pěnového polyuretanu. Standardní tloušťka desek je 50 mm (nově i 80 mm), jsou pravidelně v síti po 4 cm kolmo k povrchu perforovány. V otvorech jsou vyplněny vysoce nasákavou minerální hmotou. Vzduch, který pronikne přes lícovou omítku přes perforovanou desku a lepidlo, se na líci či uvnitř zdiva ochladí a vlhkost částečně zkondenzuje. Kondenzát díky nasákavosti lepidla, hmoty uvnitř otvorů v desce a lícní omítky prostoupí jednak do zdiva, a pak až k líci zateplení. Na líci se v příhodném okamžiku může odpařit. Do suché zóny na povrchu omítky se posune vlhkost z vlhčích míst a transport vlhkosti z místa vzniku kondenzátu je poměrně rychlý. Celý systém dokončují povrchové úpravy omítky, jednak nasákavý prodyšný štuk iQ Fill a barva s podobnými vlastnostmi iQ Paint.

JiT (Zdroj: Časopis Praktik)

Obrázky:

Moderní vnitřní izolační systémy zlepší tepelně-technické parametry stavby, aniž by se příliš zmenšil využitelný prostor v místnosti. Foto archiv/Nazeleno

Interiérové desky Kingspan Kooltherm K118 výborně tepelně izolují i při malé tloušťce (příklad pro izolaci stěny a stropu). Foto archiv/Kingspan Group

Vnitřní tepelná izolace stěn iQ-Therm spojuje kapilární otevřenost, tepelnou izolaci a regulaci vlhkosti vzduchu v jednom systému. Foto archiv/Remmers

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *