Vlnobití oceánu se mění v elektřinu

Výroba elektřiny z prakticky nevyčerpatelné energie mořských vln je zatím na počátku. Nicméně již existuje několik nadějných řešení. Jedním z nich je WaveRoller finské nadnárodní společnosti AW-Energy. Poměrně efektivně využívá energii mořských vln i v místech, kde jiné obnovitelné zdroje nemohou být uplatněny, například kvůli špatné dostupnosti.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2019.

Společnost AW-Energy je průkopníkem v oblasti „zelené“ ekonomiky a světovým lídrem ve využívání energie mořských vln u pobřeží. Má sídlo ve Finsku, ale působí na několika kontinentech, kde spolupracuje se silnými průmyslovými partnery, včetně například společností Lloyd’s Register, Wärtsilä, Naval Group a DNV-GL.

Vlajkový produkt společnosti je technologie WaveRoller. V podstatě jde o sklopný panel spojený s kabinou s generátorem, připevněný k mořskému dnu v blízkosti pobřeží, který vyrábí elektřinu využitím vířivého pohybu vln přicházejících k pobřeží.

Při činnosti využívá tzv. fenomén nárůstu. Jde o fyzikální jev, ke kterému dochází, když se vlny blíží k pobřeží. Vlny jsou tvořeny vodními částicemi, které se v hluboké vodě pohybují v kruhu. Když se však vlna přiblíží ke břehu, částice vody se setkávají s mořským dnem. Tato interakce změní jejich kruhový pohyb do tvaru vodorovné elipsy. Pohyb částic vody se tím urychlí a jejich tlak zesílí. To v oblasti blízko pobřeží vytváří „nárazovou“ zónu, ideální pro umístění WaveRoller.

Stroj pracuje přibližně ve vzdálenosti 0,3–2 km od pobřeží, ukotven k mořskému dnu. Pro maximální přeměnu vodní energie je instalován v hloubkách kolem 8–20 metrů, kde je tzv. fenomén nárůstu víření vodních částic největší. Panel přitom obvykle pokrývá celou výšku vodního sloupce od mořského dna až po vodní hladinu.

Působením mořských vln se panel pohybuje vpřed a vzad a přitom pohání hydraulické čerpadlo, připojené k motoru generátoru elektřiny v kabině. Technologie i provozní kapaliny jsou v uzavřeném okruhu, takže nehrozí únik do vody. Elektrický výstup z generátoru je připojen k síti podmořským kabelem.

Standardní jednotka WaveRoller (tj. kombinace panelu a kabina s generátorem) může teoreticky získat z vlnění zhruba 1,5–2 MW energie (v závislosti na vlnových podmínkách v místě), což při energetické účinnosti 25–50% znamená instalovaný výkon zhruba 350–1000 kW. Jednotky lze u pobřeží umístit buď samostatně, nebo skupinově v rámci farmy.

Gro (Zdroj: AW-Energy)

Obrázky:

Jednotka WaveRoller využívá vyšší energetický potenciál vlny u pobřeží

Když se vlna přiblíží ke břehu, vodní částice změní kruhový pohyb do tvaru elipsy

Standardní jednotka (panel a kabina s generátorem) má výkon asi 350–1000 kW

Společnost AW-Energy provozuje ve Finsku testovací centrum v „suchém doku“

Podmořská elektrárna jen minimálně ovlivňuje prostředí pod i nad hladinou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *