Kategorie:
Bioplyn
Štítky:

Vliv aplikace digestátu na produkci kukuřice

Při výrobě bioplynu dochází k významné redukci emisí skleníkových plynů. Současně vzniká jako výstupní surovina tzv. digestát, resp. fugát jako jeho tekutá frakce a separát jako pevná frakce. Digestát je obecně považován za hodnotné hnojivo s okamžitou dostupností dusíku. Cílem příspěvku je rozšířit poznatky o vlivu digestátu ze zemědělských bioplynových stanic (BPS) na výnos a obsah živin kukuřice a na obsah anorganického půdního dusíku.

 Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015.

Autorky článku při svém výzkumu zjistily, že produkční schopnost kukuřice a obsah půdního N po aplikaci fugátu nebo při kombinovaném děleném hnojení (minerální hnojiva s fugátem či separátem jsou srovnatelné, jako po aplikaci minerálních hnojiv. Samotný digestát a zejména separát podpořily produkční schopnost kukuřice v menší míře.

Na podkladě toho došly k závěru, že při současné průměrné ceně minerálních NPK hnojiv 10–11 tis. Kč/t (bez DPH) může aplikace digestátu a jeho separovaných složek efektivně nahradit hnojení minerálními hnojivy.

Na základě zjištěných výsledků doporučují jarní aplikace fugátu/digestátu, případně kombinace fugátu či separátu s minerálními hnojivy v dělených dávkách, které nejenže zajišťují srovnatelné výnosy s minerálními hnojivy, tzn., že poskytují porostu dostatek přístupných živin v době maximálního čerpání živin, ale rovněž jsou příznivější i z hlediska vyplavování nitrátů do podzemních vod.*

Recenzovaný článek.

Ing. Renata Duffková, Ph.D.1, Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.2,1Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,2Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Obrázky:

Digestát je obecně považován za hodnotné hnojivo s okamžitou dostupností dusíku

Aplikace digestátu a jeho separovaných složek může efektivně nahradit hnojení minerálními hnojivy

Grafy – Výnosy čerstvé hmoty u kukuřice s podílem palic a stonků s listy v lokalitě Lukavec v roce 2013 (a) a v roce 2014 (b)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *