Vlastní elektrárna v domácí kotelně

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze koncem května představilo veřejnosti prototyp mikroelektrárny WAVE, která domácnostem umožní vlastní výrobu elektřiny z biomasy. Zařízení v roce 2015 vyhrálo v soutěži Ekologický oskar cenu pro nejlepší nápad.

Informace vyšla v časopise Energie 21 č. 3/2016.

Mikroelektrárna WAVE bude po uvedení na trh sloužit jako energetický zdroj do bytových domů a menších lokálních kotelen. Zařízení vychází z technologie vyvinuté v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a pracuje na principu takzvaného organického Rankinova cyklu (ORC). Jako palivo využívá biomasu, konkrétně dřevní štěpky. Aktuálně jsou připravovány první pilotní instalace.

„Výsledky zkušebního provozu, kdy zařízení využívá unikátní infrastruktury UCEEB a jeho nasazení je blízké reálnému provozu, jsou velmi povzbudivé a naplňují naše očekávání. Z toho máme jako tým největší radost. Koncoví zákazníci v konečném důsledku ušetří asi třetinu svých nákladů na elektřinu,“ řekl vedoucí realizačního týmu mikroelektrárny Jakub Maščuch.

Pro UCEEB ČVUT je mikroelektrárna WAVE dalším potvrzením, že svou činností přispívá k rozšiřování inovací a zvyšování transferu technologií a znalostí v České republice. Nápad na zařízení uspěl již v roce 2015 v soutěži Ekologický oskar. Pořadatel soutěže, energetická společnost E.ON, také zajistí prostor k otestování pilotní jednotky u jednoho ze zákazníků, Tepelného hospodářství města Trhové Sviny.

Kmotry prvního prototypu mikroelektrárny WAVE se stali Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, a Michael Fehn, předseda představenstva E.ON Czech Holding AG. „Vývoj nových zdrojů energie a oblast energetiky vůbec patří mezi národní výzkumné priority. Mikroelektrárna Wave, na rozdíl třeba od solárních panelů, je výrobkem českým a využívá zdroje, jehož máme dostate,“ řekl během slavnostního ceremoniálu vicepremiér Bělobrádek. „Mikroelektrárna WAVE byla od začátku zajímavým nápadem s ohromným potenciálem,“ řekl Michael Fehn. „Máme radost, že Univerzitní centrum dokázalo svoji vizi realizovat. Přejeme našim partnerům, aby svoji technologii prosadili na trhu, a těšíme se na další spolupráci,“ dodal Fehn.

Prototyp je ve fázi testování a přípravy pro komercializaci a bude v průběhu tohoto roku vylepšován. Cílem je zefektivnit mikroelektrárnu tak, aby bylo nejen cenově dostupná, ale i jednoduše ovladatelná. Výrobce pak může elektřinu využít pro vlastní spotřebu, nebo ji prodat do distribuční sítě. Zařízení je možné technologicky vybavit i pro tzv. ostrovní provoz, tedy nasazení v místech bez připojení k elektrizační soustavě.*

JiT (Zdroj: UCEEB ČVUT v Praze)

Obrázek:

Mikroelektrárna WAVE. Foto archiv/UCEEB ČVUT

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *