Moderátor:
Jolana Voldánová

Komunální politik roku 2017 – Předávání cen

Předávání cen Komunálního politika roku 2017 – 31. 10. 2017