Více elektřiny hlavně díky modernizacím

Malé vodní elektrárny z portfolia společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje v České republice vyrobily v roce 2020 více než 229 milionů kWh elektřiny, meziročně o 16 % více a nejvíce za posledních šest let. Svou produkcí pokryly roční spotřebu více než 65 tisíc českých domácností. Na tomto úspěchu se podílejí zejména modernizace stávajících zdrojů.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 číslo 2/2021.

Malé vodní elektrárny Skupiny ČEZ prošly v posledních letech pravděpodobně nejrozsáhlejší modernizační akce v dějinách české hydroenergetiky. Dosud při nich bylo za více než 3 miliardy korun zcela obnoveno 38 soustrojí na všech typech vodních elektráren po celé České republice.

V hitparádě malých zelených elektráren využívajících energii vody dominovala šumavská Vydra, která dodala do sítě 29,2 tisíce MWh bezemisní energie a pokryla tak pomyslnou spotřebu 8,5 tisíce západočeských domácností. Následovala ji malá vodní elektrárna Práčov, která leží na Chrudimce pod vodním dílem Křižanovice (16,1 tis. MWh; čistá energie pro 4,6 tisíce domácností na východě Čech) a elektrárna Spytihněv na řece Moravě (12,7 tisíce MWh; pokrytí spotřeby 3,6 tisíce jihomoravských domácností).

„V posledních dvou letech těžíme z relativně stabilních podmínek pro výrobu elektřiny na průtočných malých vodních elektrárnách. Za dobrými výsledky ale stojí i jejich pokračující modernizace a zvyšování efektivity. V posledních letech proběhly generální opravy například na vodních elektrárnách v Brně nebo Hradci Králové,“ komentoval výsledky Jan Kalina, generální ředitel společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, která elektrárny provozuje.

Energetický potenciál českých vodních toků pro výstavbu nových vodních elektráren je omezený, Skupina ČEZ se proto soustředí na modernizace zvyšující efektivitu provozu těch stávajících. Omlazovací kúra za více než 3 miliardy korun dala za posledních 15 let novou sílu do žil 38 soustrojí 22 vodních elektráren ČEZ všech typů po celé České republice. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí 1425 MW, tj. zhruba tři čtvrtiny výkonu jaderné elektrárny Dukovany.

Úplnou výměnou nebo „repasováním“ prochází většina prvků elektráren včetně těch největších – oběžných kol turbín, rotorů a statorů generátorů, řídicích systémů atd. Soustrojí díky tomu navýší svou průměrnou účinnost asi o 4–5 procent. Dokážou tak následně vyrobit stejné množství elektřiny z menšího objemu stále cennější vody.

Některé z vodních elektráren lze navštívit i nyní díky on-line prohlídkám elektrárenských provozů ČEZ, které dosud navštívilo už více než 5,5 tisíce lidí.

Virtuální prohlídky jsou vždy řízeny zkušenou průvodkyní či průvodcem. Účastníkům vysvětlí nejen principy výroby, ale vezmou je přímo do provozu, včetně míst, do kterých se například ani sami zaměstnanci za běžného provozu nedostanou. Informace o prohlídkách je na http://virtualniprohlidky.cez.cz/, termín si lze objednat na https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra.*

Red (Zdroj: Skupina ČEZ, foto archiv/ČEZ)

Obrázky:

Rekordmanem v produkci byla loni malá elektrárna Vydra

Do kategorie „malých“ patří i vodní elektrárna Brno-Kníničky

Výkon elektrárny Spytihněv pokryl spotřebu 3,6 tisíce domácností

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *