Větrné farmy modernější, větší a efektivnější

Počátkem léta se v České republice uskutečnil již tradiční den otevřených dveří větrných elektráren. Pořádala jej Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) ve spolupráci s Evropskou asociací pro větrnou energii (EWEA) a provozovateli větrných elektráren. Návštěvníci zde získali také informace o stavu větrné energetiky v Česku a vývoji ve světě.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2015.

Návštěvníci v hojném počtu měli možnost se (opět) přesvědčit, že větrné elektrárny nejsou „strašákem“ v krajině, ale smysluplnou technologií, vyrábějící levnou a ekologickou elektřinu. Současně dostali informace o stavu větrné energetiky v Česku a technologickém vývoji ve světě.

Potenciál v ČR je vyšší

Letošní ročník byl zaměřen na využití nejnovějších a nejmodernějších technologií. Ty jsou nejlépe reprezentovány dvěma elektrárnami instalovanými v roce 2014, které se letos pro veřejnost otevřely poprvé – Vítězná v Královéhradeckém kraji a Oldřišov u Opavy v kraji Moravskoslezském. K těmto lokalitám se pak přidaly ještě čtyři další v již tradičních lokalitách v Pardubickém, Libereckém, Ústeckém kraji a v Kraji Vysočina, kde větrné elektrárny zdárně fungují již několik let.

V České republice se v současnosti provozují větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 283 MW, které loni vyrobily 469 milionů kWh elektřiny. Tím ušetřily 459 tisíc tuh uhlí (téměř 9000 vagónů), které by bylo spáleno při výrobě stejného množství elektřiny v uhelných elektrárnách.

Česko má přitom potenciál pro stavbu dalších větrných elektráren. Celkem by pak mohly pokrýt až třetinu spotřeby elektřiny v České republice.

Projekt v Severním moři

Kam směřuje evropský vývoj, názorně ukazuje realizace projektu Nordsee Ost v Severním moři. Nově otevřená větrná farma společnosti RWE je instalovanou kapacitou 295 megawattů jednou z největších v pobřežních vodách Německa. Nachází se zhruba 35 km severně od Helgolandu a pokrývá plochu o rozloze přibližně 24 km2. Celkem 48 větrných turbín bude ročně produkovat dostatek zelené energie k zajištění dodávek pro zhruba 320 000 domácností.

Společnost RWE investovala do výstavby této větrné farmy více než jednu miliardu eur. Další celkovou částkou ve výši 50 milionů eur přispěla na realizaci Nordsee Ost, coby jednoho z demonstračních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, Evropská unie.

Efektivní rotor ekoROTR

Větrné elektrárny rostou nebývalým tempem i na americkém kontinentu. A vývoj vyžaduje nové technologie. Například tým konstruktérů ve společnosti GE dostal nelehký úkol. Vytvořit takový návrh rotoru větrné turbíny, který by snížil plýtvání větrem a zvýšil tak efektivitu turbín. Svahy Mohavské pouště v americkém státě Kalifornie jsou posety větrnými turbínami všech tvarů, značek a velikostí. Mezi nimi se tyčí jedna nepřehlédnutelná – 137 metrů vysoká turbína (měřeno od základny po špičku vrtule), s velkou rotující stříbrnou hliníkovou kopulí připevněnou k rotoru, která by mohla být budoucností větrné energie. Tento experimentální design pod názvem ekoROTR zde společnost GE začala minulý měsíc testovat. Cílem pokusu je zefektivnění výroby energie z větru a tím snížení dopadu na životní prostředí a úspora peněz zákazníků.

ínos větrných elektráren

Společnost Siemens, která patří mezi největší výrobce větrných turbín na světě, při příležitosti Mezinárodního dne větru vyhodnotila obecný přínos a uhlíkovou stopu větrných elektráren. Podle odborníků, kteří zmapovali energetické výdaje z provozu větrných elektráren, je uhlíková stopa větrné farmy na vyprodukovanou kilowatthodinu více než 120krát nižší než u tradičních zdrojů.

Siemens vytvořil dva modelové projekty věrně zachycující veškeré energetické výdaje, které s sebou přináší provoz větrných elektráren. Do vstupů je započtena energie nutná k výrobě potřebného materiálu a veškeré energetické výdaje související s výrobou, výstavbou, provozem, údržbou a následným rozebráním a recyklací elektrárny.*

JiT a JaP (Zdroje: ČSVE, Siemens, RWE a GE)

Obrázky:

Lidé měli možnost se přesvědčit, že větrné elektrárny nejsou „strašákem“, ale smysluplným výrobcem čisté a levné elektřiny. Foto archiv/Podkrkonoší.cz

Větrná elektrárna Vítězná v Královéhradeckém kraji obsahuje nejnovější technologie. Foto archiv/rajceDnes

Projekt Nordsee Ost v Severním moři má instalovaný výkon 295 megawattů.

Foto archiv/RWE

Větrná farma na moři za 25 let existence zabrání úniku 45 milionů tun oxidu uhličitého. Zdroj: Siemens

Návrh nové konstrukce rotoru sníží „plýtvání“ větrem a zvýší tak efektivitu turbíny. Foto archiv/GE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *