Větrná energie: Svět, Evropa a my

Prosazování projektů na výstavbu větrných elektráren (VtE) v České republice má mnohá úskalí. Již několik let se investoři u nás setkávají s různými argumenty. Patří mezi ně i ten, že VtE se ve světě již nestaví a v zahraničí se prý od výstavby upustilo po zjištění, že jsou VtE k ničemu a zápory převažují nad přínosy. Odpůrci těchto zařízení to tvrdí naprosto bez zaváhání. Realita je však trochu jiná.

Obtížnou diskuzi s odpůrci větrných elektráren v České republice je třeba podpořit pádnými argumenty, například sledováním a vyhodnocením statistických údajů ze světa za rok 2008.

 

Ze statistiky například vyplývá, že že nárůst instalovaného výkonu VtE ve světě je v posledních 11 letech velmi dynamický: Ke konci roku 2008 byly v provoz u VtE s celkovým instalovaným výkonem 120 791 MW a zvyšují se každoroční přírůstky.

 

Ve světové TOP 10 jsou na prvním místě jsou USA. Je to výsledek instalací v posledních pěti letech. Spojené státy staví vysokým tempem a mezi zeměmi se staly světovou jedničkou. Druhé místo patří Německu, dlouholetému světovému lídrovi v tomto oboru. Na třetím místě Španělsko potvrzuje dominantní pozici Evropy v pomyslné soutěži světadílů. Zajímavá je čtvrtá. pozice Číny.

 

Významným impulzem oboru v České republice bylo přijetí zákona 180/2005 Sb. v roce 2005 a stanovení výkupní ceny. Počet projektů a jejich vývoj sleduje Česká společnost pro větrnou energii, a to již od fáze, kdy je podána žádost o EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí).  

 

Zájem investorů stoupal až do roku 2006. V roce 2007 však nastal výrazný propad. Je to reakce na politiku regionů, které začínají vytvářet vlastní studie a koncepce rozvoje větrné energetiky na svém území. Někde ale krajské zastupitelstvo rovnou přijalo usnesení, že se projekty na VtE u nich povolovat nebudou. I když se přístup regionů v roce 2008 nijak výrazně neměnil počet podaných žádostí o EIA je nejvyšší v celé historii oboru.

 

Průběh instalací VtE je u nás podobný jako ve světě, ale je zde významný rozdíl:Ve ve světě se ještě před několika lety stavěly stroje s instalovaným výkonem kolem 500-850 kW. Znamená to, že muselo být postaveno velké množství strojů na velkém množství lokalit. Naše výhoda je, že stavíme již moderní technologie s instalovaným výkonem až 2 MW a brzy se běžně dočkáme strojů s instalovaným výkonem 3 MW. Celkový instalovaný výkon tak může stoupat, aniž bude třeba postavit další stovky stožárů.

 

Abychom mohli splnit cíle a závazky České republiky ve výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů potřebujeme odbourat zbytečné překážky v povolovacím procesu. Potřebujeme zejména politickou podporu, bez které se neobejde žádný obor, natož nový a neznámý obor větrné energetiky. Lidem se musí vysvětlit jaká jsou pozitiva tohoto oboru, co přináší.

 

Celý článek je otištěn v čísle 2/09 časopisu Energie 21.

Autor: Mgr. Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *