Koordinační centrum komunitních zdrojů

Rakousko na počátku července schválilo novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která ho má nejpozději do roku 2030 dovést k výrobě 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Při plnění tohoto ambiciózního cíle má hrát důležitou úlohu komunitní energetika. Aby zájemce od založení energetické komunity neodradila pověstná rakousko-uherská byrokracie, vzniklo v zemi koordinační centrum, které má veřejnosti s realizací energetických projektů pomáhat.

Zřizovatelem koordinačního centra pro komunitní energetiku (Österreichische Koordinierungsstelle für Energiegemeinschaften) je rakouské Ministerstvo pro ochranu klimatu, životního prostředí a energetiku. Mezi jeho základní úlohy patří v první řadě poskytování informací k realizaci komunitních energetických projektů prostřednictvím pořádání workshopů, interaktivních webových stránek i telefonické infolinky. Dalším úkolem koordinačního centra je pomáhat veřejnosti s psaním grantových žádostí o podporu komunitních energetických projektů a následně podpořeným žadatelům poskytovat odbornou pomoc při realizaci projektů.

Vstřícný krok rakouské vlády ve vztahu ke komunitní energetice přitom není v kontextu Evropy ani zdaleka ojedinělý. Koordinační centra pro komunitní energetiku existují také v Irsku, Skotsku, Dánsku a Španělsku. Po transpozici směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů všemi členskými státy EU by mohla podobná koordinační centra vzniknout ve většině členských států jakožto součást podpůrného rámce pro rozvoj komunitní energetiky. Přestože z věcného záměru nového energetického zákona nevyplývá, že by Česká republika o zřízení obdobného koordinačního centra v nejbližší době uvažovala, mohla by k realizaci tohoto podpůrného rámce nalézt  u svých jižních sousedů potřebnou inspiraci.

Eliška Beranová, expertní skupina Frank Bold

Foto archiv/Wien Energie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *