Třídění odpadu může být efektivní

Města a obce musí ve svém katastru zajišťovat plošné třídění komunálních odpadů. Přibyly tak povinnosti, u kterých lze předpokládat zvýšení výdajů z obecních rozpočtů. Je možné tyto výdaje kompenzovat i jinak, než zvýšením poplatků za odvoz? Odpověď zní ano, ale je třeba zvolit systémové řešení.

Stručný výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2016.

Vhodně nastavený systém zpracování bioodpadů v obci umožní kompenzaci zvýšených nákladů. Při výběru optimálního způsobu zpracování je však potřeba získat dostatek informací o odpadech, které na území obce vznikají a zvážit výběr vhodné technologie.

V současné době se ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu v obci či městě nejčastěji využívá kompostování. To však z hlediska samosprávy nepřináší žádoucí ekonomické výsledky, i když lze kompostování zajistit různými způsoby.

Dnes je však již možné využívat nové osvědčené technologie jak pro zpracování bioodpadů, tak pro zpracování ostatních typů odpadů. Využití těchto technologií je přijatelné pro veřejnost i ekologické organizace a současně umožňuje vytvořit ekonomicky smysluplný systém zpracování a využití odpadů i na území menších, popř. malých měst a obcí.

Jaký systém se tedy v současnosti jeví jako optimální? Pokud se podstatně nezvýší efektivita výroby kompostu, je vhodné z větší části celkového množství bioodpadu vyrobit pevné bio-palivo, které se využije pro výrobu tepla „v nitru“ měst a obcí, ze zbývajícího množství vyrobit kompost podle konkrétních požadavků obce a obyvatel. Ostatní (zbývající) odpady je vhodné využít pro výrobu bioplynu v zařízení umístěním „za městem či obcí“ a vyrobenou elektrickou energii a teplo spotřebovat v obci nebo prodat do sítě.

Tímto způsobem mohou obce vyřešit povinnou separaci odpadu, zároveň již nebudou závislé na externích společnostech nakládajících s odpady, nebudou muset odpad skládkovat a získané výnosy mohou být příjmem obecního rozpočtu.

Tomuto zdánlivě jednoduchému systému samozřejmě musí předcházet důkladná odborná analýza podle místních podmínek. V každém případě se však nejedná o futuristické představy, ale o reálná a dostupná řešení, jejichž cílem bude energeticky do značné míry soběstačná obec.*

Autor: Petr Podola, www.datrys.cz

Obrázky:

Zvýšení poplatků za svoz není jediná možnost, jak kompenzovat náklady na třídění. Foto archiv/Energie 21

Obce mohou využít moderní zařízení na zpracování odpadů (například, kontejnerovou bioplynovou stanici MobiGas, pracující suchou cestou – výstupem je elektřina, teplo a kompost). Foto archiv/Agro Trnava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *