Tři mýty o fotovoltaice

Fotovoltaika se po letech přehlížení konečně stává součástí našeho života a to je dobře. Odmítavé reakce, ale i slepá důvěra, pramení obvykle z nedostatku informací. Je už asi lidskou vlastností, že nástup nového se snažíme co nejvíce zpomalit a mnohdy i zastavit. Také o fotovoltaice koluje na internetu mnoho mýtů. Uvedeme jen tři největší.

První mýtus je, že fotovoltaika má v porovnání s jinými zdroji nízkou účinnost: Účinnost je ale svým způsobem relativní pojem. Účinnost přeměny dopadajícího slunečního záření na elektrický proud je u dnes běžně dostupných fotovoltaických modulů mezi 6-18,5 %, podle technologie. Samozřejmě, že existují experimentální FV články, které tyto hodnoty mají podstatně vyšší (až kolem 40 %), ale jejich popis není účelem tohoto článku. Účinnost fotovoltaiky se totiž vztahuje k ploše, kterou zabírají FV moduly a právě v ploše je největší nedostatek srovnávání účinností různých technologií výroby energie. To, že současné fotovoltaika má relativně nízkou účinnost, tak bohatě vyvažuje skutečnost, že využívá energii takřka všude dostupnou.

 

Mýtus druhý říká, že fotovoltaické moduly nevyrobí za dobu své životnosti ani takové množství energie jaké bylo spotřebováno na jejich výrobu. Ve skutečnosti běžný průmyslově vyráběný fotovoltaický modul dokáže vygenerovat množství energie, které byla potřeba na jeho výrobu, už během dvou až tří let (v závislosti na zeměpisných podmínkách). Dokonce i v podmínkách ČR je dosahováno energetické návratnosti FV systémů pod tři roky (viz článek Ing. Bronislava Bechníka, Ph.D. „Historie a perspektivy OZE – fotovoltaika, technologie krystalického křemíku“ – www.tzb-info.cz). Při předpokládané životnosti 25 let tak fotovoltaický článek vyrobí několikanásobně více energie, než bylo spotřebováno na jeho výrobu

 

Třetí mýtus je, že cena fotovoltaické elektřiny nemůže v našich podmínkách konkurovat ceně elektřiny z jiných zdrojů: Za současných podmínek skutečně existuje dolní hranice ceny elektřiny z FVE. Tento předpoklad platí ovšem pouze v případě, že nedojde ke zvýšení účinnosti FV panelů. Dolní hranice ceny FV elektřiny je dána cenou ostatních částí elektrárny a cenou lidské práce při výstavbě a provozu elektrárny. Vývoj technologie přináší ovšem i růst účinnosti a tím i snižování potřebné plochy, potřeby konstrukcí, kabeláže, lidské práce a dalších nákladových složek

 

Celý článek je otištěn v čísle 3/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ing. Jan Mackovič, ČEZ Obnovitelené zdroje, s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *