Teplárenství nejen na Ostravsku bude jiné

Z hlediska produkce skleníkových plynů patří Česko republika stále k největším světovým znečišťovatelům na světě. Ročně sice vyprodukujeme „jen“ 146 milionů tun, což představuje 0,3 procent světových emisí, ale roční emise na jednoho obyvatele Česka jsou o 35 procent vyšší než evropský průměr. Významným zdrojem emisí jsou teplárny, ale to se má změnit.

Ekologizace tepláren, ve kterém postupně dochází ke snižování negativních vlivů průmyslu na životní prostředí, je jedním ze stěžejních bodů změny celého fungování tuzemského průmyslu. A průmyslová centra – například i na Ostravsku – na to musí být připravena. Pomůže jim například biomasa, která patří k základním obnovitelným zdrojům.

„V našich teplárnách neustále zvyšujeme podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zejména biomasy, která představuje strategické palivo budoucnosti. Konkrétně biomasu spalujeme od roku 2003, první byla teplárna Krnov. V současnosti provozujeme již osm zdrojů na biomasu, například ve Frýdku-Místku nebo Novém Jičíně,“ informoval Jakub Tobola, obchodní ředitel společnosti Veolia.

Ekologicky šetrných řešení se při debatách o alternativních palivech zmiňuje hned několik, elektřina z obnovitelných zdrojů, vodík nebo právě biomasa. Výroba zelené energie má kromě příznivého vlivu na životní prostředí také pozitivní dopad na ceny tepla i elektřiny a také na místní zaměstnanost. Nejvýznamnějším zdrojem biomasy je především zelená štěpka vznikající při zpracování dřevní hmoty během těžby dřeva (což je případ Veolie), dále různé zbytky rostlin ze zemědělské a potravinářské výroby, jako jsou obilné otruby, zbytky z lisování olejnatých semen nebo pelety ze slámy.

„Dopadová studie, kterou si nechal vyhotovit Moravskoslezský kraj, dokázala, že přechod na plně zelenou ekonomiku bude možný do roku 2030. Jedním z bodů je právě využití biomasy, která by mohla pokrýt až 100 000 tun uhlí,“ doplnil Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Vše je běh na dlouhou trať, ale již do roku 2023 by měly české teplárny zmodernizovat své technologie produkce tepla a doplnit je o doprovodná zařízení pro snížení emisí. Veolia se v tomto bodě snaží jít příkladem, a i díky ní jsou tyto nezvratné ekologické změny rychlejší než ve zbytku republiky. Konec využívání uhlí v Česku je sice plánován do roku 2038, Moravskoslezský kraj to i díky Veolii stihne dřív.

Red (Zdroj: Veolia)

Foto archiv/Veolia*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *