Teplárenství bude stát na třech zdrojích

Svůj boj o uhlí jsme prohráli, řekl při zahájení konference Dny teplárenství a energetiky 2020 předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela. Tím naznačil, že jediná noha, o kterou se naše tepelná energetika opírala desítky let, bude amputovaná. Nově přichází prostor pro nové dva pilíře – plyn, biomasu a odpady.

Odborníci se na Dnech teplárenství a energetiky většinově shodovali, že plnit cíle Pařížské dohody není pro Českou republiku v současnosti příliš reálné, ať už z pohledu dopravy, energetiky nebo průmyslu. Evropa navíc deklaruje, že má vše vyřešeno v oblasti přechodu z uhlí na alternativní zdroje, což mnozí účastníci zpochybňovali. „Je to nějaká vize a cíl, ale s ohledem na to, co proběhlo v rámci koronaviru, bude podle mého názoru každá země přehodnocovat své ambice,“ okomentoval na konferenci tuto situaci ministr průmyslu a obchodu.Karel Havlíček. „Nejsem si jist, zda politické smýšlení současné Evropy skutečně zodpovědně domýšlí, co bude v roce 2050, možná i dříve, když o tom rozhodují lidé, kteří u toho rozhodně nebudou,“ dodal ministr.

Ministr i zástupci tepláren se ale na druhé straně shodovali, že ekologizace je správná myšlenka a je třeba v ní pokračovat. Je však nezbytné, aby byly nástroje ekologizace uplatňovány s respektem k jednotlivým zemím. „Je to o rozumném útlumu uhlí,“ zdůraznil ministr Havlíček. „Emisní povolenka je nástroj takřka zdrcující. Můžeme se bránit politicky, ekonomicky, pokud ale bude růst cena povolenek a snižovat se jejich množství, jde o obrovský tlak.“

Transformace musí být provedena v co nejkratším čase a pomoc je připravena, o tom hosty Karel Havlíček několikrát ujistil. Modernizační fond a fond obnovy jsou zdroje, kde by v co nejkratší době měli energetici najít dost finančních prostředků na přechod od uhlí. Zvláštní akcent přitom kladl opakovaně na slovo „rychlost“. Jako prozatím nejschůdnější cesta se jeví technologie využívající energie z plynu. Memorandum podepsané mezi Teplárenským sdružením ČR a Českým plynárenským svazem nastínilo cestu spolupráce pro zachování soustav zásobování teplem.

Velmi jasné kontury má také přechod na technologie využívání energie z biomasy. Doba k použití této suroviny samozřejmě nahrává. Energetické zpracování dřeva napadeného kůrovcem se jeví jako jedno z nejefektivnějších. Připravovaná dohoda mezi teplárnami a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, které na konferenci zastupoval Konstantin Kinský, zaručí dostatek paliva pro zamýšlené projekty. „Otázka zní, bude v budoucnosti biomasa? Ano,“ řekl Konstantin Kinský plénu ve své přednášce a informaci opřel o jasné exaktní argumenty.

Jako třetí, a ne nevýznamný zdroj, je energetické využívání odpadů. „Je opravdu škoda, že se odpady posouvají do roku 2030,“ řekl Richard Horký, jednatel firmy TTS energo z Třebíče k navrhovanému termínu omezení skládkování. Zdůraznil, že v teplárně v Třebíči by mohly tvořit až 30 procent výroby tepla. Poukázal na to, že by bylo dobré zohlednit usnesení hospodářského výboru, které navrhuje posunout omezení skládkování na rok 2028.

„Dny teplárenství a energetiky, i navzdory omezením spojeným s koronavirem, proběhly úspěšně v uvolněné a příjemné atmosféře. Konference se ve dvou dnech zúčastnilo 913 návštěvníků, proběhlo 47 přednášek a prezentovalo se 101 firem,“ zhodnotil akci Aleš Pohl ze společnosti Exponex, organizátora konference. „Rádi bychom všechny pozvali na 27. ročník této největší akce v oblasti teplárenství a energetik, která se bude konat 27.–28. dubna 2021,“ doplnil Aleš Pohl.

Red (Zdroj: TS ČR)

Foto archiv/Exponex

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *