Technologie rychlé pyrolýzy

V současné době je diverzifikace energetických zdrojů a energetická nezávislost diskutovaným tématem. Perspektivním obnovitelným zdrojem energie v České republice je zejména biomasa: dostupný potenciál k roku 2010 je udáván ve výši asi 110 PJ. Využívání biomasy pro energetické účely má kladný vliv na životní prostředí, vykazuje nulový emisní faktor a je podporováno i dotacemi z Evropské Unie.

Biomasu lze v různých formách využít k výrobě tepla či elektřiny několika způsoby, například přímým spalováním či anaerobním vyhníváním. Jednou z možností je přeměna bio-odpadu na bio-olej procesem rychlé pyrolýz v reaktoru BTG.

Technologie rychlé pyrolýzy, která je patentovaná společností BTG Biomass Technology Group, je založena na intenzivním promíchávání biomasy s horkým pískem ve speciálním rotujícím kuželovém reaktoru bez přístupu vzduchu.

 

V pyrolýzním reaktoru BTG může být zpracována široká škála vstupních surovin – testováno bylo například dřevo, drůbeží trus, různé energetické plodiny, sláma, rýžové slupky, zbytky z výroby palmového oleje a jiné. Druh vstupní suroviny však ovlivňuje množství a kvalitu produkovaného pyrolýzního oleje.

 

Hlavním produktem rychlé pyrolýzy je pyrolýzní olej (bio-olej), jeho výtěžnost je až 75 % váhy vstupní suroviny. Pyrolýzní olej má širokou škálu využití, je možné ho použít ve výrobě tepla, elektřiny, pohonných hmot i v chemickém průmyslu. Část byla již úspěšně testována v praxi (osvědčilo se zejména jeho spoluspalování v kotlích na zemní plyn), dalšími možnostmi se intenzivně zabývají vědci v laboratořích (např. pro využití v dopravě).

 

BTG Biomass Technology Group se vývojem pyrolýzní technologie zabývá již téměř 20 let. Společnost nyní vlastní dvě pilotní zařízení na rychlou pyrolýzu (kapacita 200 kg a 5 kg vstupní biomasy za hodinu), obě jsou umístěna v laboratoři BTG v Nizozemí. Jednotky slouží k testování běžných i nových druhů biomas. Komerční pyrolýzní stanice o kapacitě 2 tuny vstupní biomasy za hodinu byla realizována v Malajsii v roce 2005.

 

Technologie rychlé pyrolýzy je komerčně vyzkoušena, některé aplikace jsou ihned realizovatelné, některé jsou ve fázi výzkumu. Inovativní technologie rychlé pyrolýzy se jeví jako velmi perspektivní při využívání biomasy a to nejen z pohledu logistiky, ale především z pohledu širokých možností aplikací bio-oleje v různých odvětvích.

 

Celý článek je otištěn v čísle 2/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ing. Michaela Remrová, BTG Cenral Europe, s. r. o., www.btg.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *