V Česku začala „doba biometanová“

Datum 24. říjen 2019 se zapíše do dějin obnovitelných zdrojů i plynárenství v České republice. Společnost Energy financial group (EFG) toho dne uvedla v Energetickém centru recyklace Rapotín (ECR Rapotín) do provozu technologii úpravy bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů na biometan. Tato odpadářská bioplynová stanice jako první v Česku vtláčí vyrobený biometan do plynárenské distribuční soustavy, zde spravované společností GasNet.

Výtah z reportáže, která vyšla v časopise Energie 21 č. 6/2019

Projekt bioplynové stanice uspěl v Rapotíně až po několika předchozích nezdařených pokusech investora získat jinde stavební povolení. Zastupitelé Rapotína přínos projektu ocenili a nabídli prostor k výstavbě. V současnosti tak stojí v areálu ECR Rapotín zřejmě nejmodernější „odpadářská“ bioplynová stanice v České republice. Dokáže zpracovat až 30 tis. tun odpadu ročně a poradí si i se zabalenými potravinami nevhodnými k lidské spotřebě. Separační linka umí oddělit všechny běžné obalové materiály včetně plechovek. A nechybí samozřejmě ani hygienizační linka na pasterizaci odpadů živočišného původu.

Projekt v Rapotíně byl dokončen a zbývalo jen slavnostní otočení kohoutkem. Než se tak stalo, pronesli řeč významní hosté.

Jan Valenta, Chief Asset Officer ve společnosti GasNet, řekl: „Díky našemu společnému úsilí se bude poprvé v České republice vtláčet biometan právě do distribuční sítě GasNetu. Jako lídr v distribuci zemního plynu jsme tento průkopnický projekt uvítali a maximálně podpořili. Věříme v budoucnost plynu, ať už ve formě zemního plynu či biometanu. Podobné projekty pomohou ukázat, že se jedná o vysoce ekologické palivo, které bude důležitou součástí moderní energetiky budoucnosti.“

Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, zdůraznila: „Reálný potenciál do roku 2050 pro využívání pokročilého biometanu v plynárenské infrastruktuře dosahuje téměř deseti procent celkové tuzemské spotřeby zemního plynu za rok, tedy úrovně zhruba 750 milionů metrů krychlových. Biometan je svým složením identický se zemním plynem, tudíž vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan.“

Slova se také ujali zástupci investiční skupiny EFG, kteří podtrhli významnost tohoto projektu a jeho velkou budoucnost. Nakonec se páky ventilu chopili společně Ivo Skřenek (předseda představenstva EFG) a Petr Štěrba (člen představenstva EFG) a jejím otočením pomyslně pustili náš první biometan do sítě zemního plynu.

Obchodní ředitel EFG Martin Vrtiška pak popsal funkci a technologii úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu: „V bioplynové stanici v Rapotíně jsme zapojili technologii membránové separace, která zaručuje nejvyšší efektivitu výroby biometanu s nízkými provozními náklady. Lepší technologie na trhu neexistuje. Z bioplynu tak získáme pokročilé biopalivo, které má nulové emise skleníkových plynů.“ Technologii na český trh dodala firma Biomethane CE za využití membrán vyráběných francouzskou firmou PRODEVAL.

A co bude s vyrobeným biometanem? Odpověď není snadná, protože ČR zatím nemá připravenou veškerou legislativu a evidenci. Pro zhodnocení biometanu musí projekt projít certifikací udržitelnosti biopaliv, stanovující rozsah úspor CO2, který vznikne při použití biometanu jako náhrady standardních paliv v dopravě, nebo při záměně za zemní plyn. Dodání energie v plynu do sítě je potvrzeno zárukou původu. Tyto záruky jsou nicméně v rámci EU volně obchodovatelné. Při převodu záruk do zahraničí ale český stát ztrácí nárok si úspory vzniklé využitím biometanu započítat do svých národních cílů.

Ať tak či onak, biometan v distribuční síti, i když o něco později než jinde Evropě, je skutečností také v Česku. Moderní bioplynové stanice budou produkovat elektrickou a tepelnou energii, biometan – a případně elektřinu ze sítě také odebírat, vyrábět vodík a ten slučovat s oxidem uhličitým separovaným z bioplynu na syngas.*

Připravil Ing. Adam Moravec, CZ Biom

Obrázky:

Zástupci skupiny EFG otočením ventilu zahájili v Česku „dobu biometanovou“

Kontejner s technologií membránové separace – v popředí filtry s aktivním uhlím

Kompresor pro navýšení tlaku před vstupem do odlučovače kondenzátu

Test výjimečných možností manipulace dopravních prostředků při svozu odpadů

Obchodní ředitel EFG Martin Vrtiška popsal technologii výroby biometanu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *