Střešní krytina vyrábí elektřinu

Budova zdravotnického zařízení Centrum hyperbarické oxygenoterapie v Ústí nad Labem má netradiční střechu. Původní střešní krytina, tvořená tvarovaným plechem, byla demontována a nahrazena fotovoltaickými panely s instalovaným výkonem 20,16 kWp.

Důvodem k odstranění původní krytiny bylo, že lehká konstrukce z vlnitého plechu instalaci modulů tradiční kotvicí technikou neumožnila. Proto se investor rozhodl pro realizaci tzv. střechy ve střeše. Konstrukční systémy s fotovoltaickými panely byly upevněny přímo na střešní latě a vytvořily tak celistvý a originální vzhled střechy.

 

Přednost měla fotovoltaika

Budova anesteziologického pracoviště je v podstatě novostavbou, původní vlnitý plech celý objekt zastřešoval přibližně dva roky. Přesto se investor rozhodl pro jeho odstranění a upřednostnění fotovoltaické instalace. „Naše pracoviště má poměrně vysokou spotřebu elektrické energie, kterou nelze snižovat. Poloha objektu i optimální sklon střechy nás proto inspirovaly k optimalizaci těchto fixních energetických nákladů právě prostřednictvím fotovoltaické instalace,“ popsal první kroky projektu MUDr. Peter Kriška, jednatel investora stavby, firmy ALMEDEA s r. o. Celá stavba byla navržena s ohledem na co nejefektivnější využívání energie, ideálně z obnovitelných zdrojů. Ppodle slov investora je do budoucna v plánu objekt vytápět a klimatizovat využitím odpadního tepla z kompresorů či prostřednictvím rekuperační jednotky.

 

Atypická konstrukce

Realizaci fotovoltaické instalace, která je s využitím zeleného bonusu připojena do distribuční sítě, zajistila firma SolarBest spol. s r. o. „Přestože se speciálními instalacemi zabýváme poměrně často, tento systém instalace tzv. střechy ve střeše je pro české prostředí unikátní,“ vysvětlil jednatel firmy Petr Gabriel.

Po demontáži lehké plechové konstrukce, která neumožňovala instalaci modulů tradiční kotvicí technikou, byly přímo na střešní latě spolu s nosnými profily upevněny speciální plechové šablony montážního systému Schüco „Indach“ (do střechy). Vzniklá vana z aluminiového plechu byla na hranách vytvarována a zaizolována tak, aby veškerou srážkovou vodu odváděla směrem do okapů. Přes plechovou vanu se do svislých nosných profilů upevnily fotovoltaické panely Schüco. Okraje střechy, oblasti hřebene i okapu jsou zakončeny plechovým límcem a ve spolupráci s klempíři napojeny na stávající oplechování a ponechanou střešní krytinu. Z celkové plochy asi 170 m2 zabírají fotovoltaické moduly rozlohu +/- 150 m2.

 

Fotovoltaická elektrárna

Z hlediska použitých materiálů a komponentů uveďme aluminiové plechové šablony, svislé hliníkové nosné profily, krajní, horní a spodní koncové lemy, nerezové šrouby s podložkou, upínací systém pro panely či spojovací tmel na nosný profil. Klíčový prvek systému však představují fotovoltaické panely Schüco MPE ze série PS 09 o výkonu 240 Wp spolu s měniči SMA SB 3x 6000TL. Jedná se o polykrystalické solární články s vysokou účinností, umocněnou třemi sběrnicemi. Panely jsou vybaveny prodlouženou desetiletou zárukou. Výrobce navíc u modulů tohoto typu garantuje ještě po 12 letech dosažení minimálně 90 % a po 25 letech minimálně 80 % jmenovitého výkonu.

Ekonomické vyhodnocení

Z pohledu ekonomického vyhodnocení realizace jsou základní ukazatele následující. V rámci využití „zeleného bonusu“ se návratnost investice předpokládá do sedmi let. I po dvou desítkách let provozu je, jak již bylo naznačeno, garantován výkon panelů ještě minimálně velmi dobrých 80 %. Primárním cílem investice není samotný ukazatel výnosů, spíše je záměrem co možná nejvíce snížit náklady na spotřebovanou elektrickou energii, ročně asi o 200 000 Kč. Přičemž investor zdůrazňuje, že výhled na příštích 20 let bohužel z hlediska očekávaných cen pravděpodobně nebude příliš optimistický. Zpětným pohledem je rovněž třeba upozornit na všestranně komplikované vyřizování registrace, potřebných povolení i související dokumentace. Nicméně vynaložené úsilí se jistě vyplatilo a efektivita realizace se bude prokazovat řadu let.

 

Pro novostavby i rekonstrukce

Instalace tohoto typu je ideální především pro novostavby, kde odpadá koupě a montáž tradiční střešní krytiny. „Je-li s fotovoltaikou plánováno dopředu, ušetří se nejen na pořízení a montáži nové krytiny, ale zároveň se zjednoduší proces instalace,“ řekl Petr Gabriel. Potenciál samozřejmě nabízejí i rekonstrukce starých střešních krytin, které již objektům, jak se říká, dosloužily. I zde dochází k úsporám z koupě a montáže nové střešní krytiny, uvažuje-li tedy investor o fotovoltaické střešní instalaci. Projekt přináší i designový benefit, moduly lze efektně zapustit a docílit tím téměř neviditelného překrytí střechy. Z dálky a na první pohled fotovoltaická střecha působí lesklým, jakoby skleněným dojmem.

 

JiT (Zdroj: Schüco International KG)

 

Obrázek:

Krytina střechy je tvořena fotovoltaickými panely

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/2013 časopisu Energie 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *