Středoškoláci stávkují za klima

Klimatická koalice (platforma rozvojových a ekologických organizací zabývajících se změnou klimatu) a Zelený kruh (asociace ekologických organizací) vítají, že se studentky a studenti českých středních škol připojují ke globálním akcím mladých lidí a první studentskou stávkou za klima budou tento pátek (15. března) naléhat na řešení nejzávažnějšího globálního problému současnosti.

Myšlenku stávek inspirovala švédská středoškolačka Greta Thunberg, když v srpnu 2018 krátce před parlamentními volbami opustila školní lavici a v době vyučování stála před švédským parlamentem s transparentem “Skolstrejk för klimatet” (Školní stávka pro klima). Od voleb se svou stávkou každý pátek pokračuje a inspirovala tím globální hnutí. Od listopadu 2018 probíhají čím dál větší stávky v Evropě, USA, Austrálii, Japonsku či některých jihoamerických a afrických státech, rozvíjí se středoškolské hnutí FridaysForFuture, které zahrnuje už padesát zemí světa. Základní požadavek studentek a studentů je přitom jednoduchý – požadují, aby politici začali konečně brát vážně závazky Pařížské dohody, včetně jasných závazků mezigenerační a klimatické spravedlnosti, a aby se řídili jednoznačnými vědeckými závěry. Do České republiky přichází stávka za klima ve správný čas a na správné místo:

– Energetické společnosti zde provozují flotilu zastaralých uhelných elektráren, podstatná část jejich výroby přitom směřuje na vývoz. Zároveň nevyužíváme potenciálu výroby energie z obnovitelných zdrojů, ani dostatečně neomezujeme plýtvání energií a vodou. Také se zde navzdory doporučení vědců připravuje další rozšíření těžby uhlí, konkrétně ve velkolomu Bílina.

– ČR není ani připravena na dopady změny klimatu, jejíž projevy narůstají. Příkladem je lesní hospodaření, které se řídí zastaralými pravidly, a lesníci tak nemohou chránit lesy před suchem.

– ČR také ani zdaleka nepokrývá svůj spravedlivý podíl na rozvojové a humanitární pomoci chudým zemím, které se musejí v mnohem větší míře než my potýkat s dopady změn klimatu.

Naše země tedy rozhodně nedělá pro zastavení změny klimatu na relativně bezpečné úrovni dost. Přitom má významné možnosti snižovat emise skleníkových plynů a zajistit tak i čistý vzduch a odolnou krajinu, posílit energetickou bezpečnost, rozhýbat potřebné inovace a přejít na čistou bezuhlíkovou ekonomiku a energetiku i dopravu založené na efektivně využívaných obnovitelných zdrojích. Potřebné technologie jsou k dispozici a čím dál dostupnější. Řešení tedy záleží na politicích a hlasu veřejnosti, a právě proto je studentská stávka dobrým prostředkem ke změně.

Dr. Alexander Ač, vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, k tomu říká: “V průběhu dvanácti let je potřeba snížit celosvětové emise CO2 o téměř 60 %, jinak oteplení překročí hranici 1,5 °C a riziko rozsáhlých nevratných změn se výrazně zvýší. Svět dnes není na cestě k naplnění závazků z Paříže, které by znamenaly oteplení o víc než 2,5 °C do konce století. Krizi změny klimatu nepřikládáme náležitý význam a dosavadní snahy o řešení jsou nedostatečné. Proto považují aktivní přístup mladých lidí za zcela legitimní.“

Prohlášení podporují také členské a přidružené organizace a sítě Klimatické koalice, členské organizace Zeleného kruhu a další organizace: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Centrum pro dopravu a energetiku, Ekologický institut Veronica, Ekumenická akademie, Greenpeace, Hnutí Brontosarus, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Limity jsme my, NaZemi, Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, Přátelé přírody, Spolek zastánců dětských práv – česká sekce Defence for Children International, Společnost pro trvale udržitelný život a Světlo pro svět.

Prohlášení na podporu stávky studentů vydalo i více než sto našich akademiček a akademiků. Jedna ze signatářek, prof. Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické v Praze, k tomu řekla: „Vychováváme studenty k většímu sebevědomí, posilujeme jejich schopnost prosadit se. Neučíme je ale odpovědnosti či spoluodpovědnosti, kterou nutně nesou i ti, co mlčí a nedělají nic. Navíc, tito dnešní středoškoláci budou svědky dopadů změny klimatu nejen na ně, ale i na celý svět. Oni budou čelit všem hrozbám a světovým konfliktům, které vyplynou z důsledků klimatické změny. Je dobrým signálem pro budoucnost, že se tato mladá generace začíná o problémy zajímat, je dobrým signálem, že se tato akce u nás koná a zároveň přesahuje rozměr České republiky.“

Stávka v Praze se uskuteční 15. 3. 2019 mezi 8.00 a 14.00 hodinou. Program: 8.00 – 9.30 shromáždění studentů, úvodní slovo, 9.30 – 11.30 průvod (Malostranské náměstí – Úřad Vlády ČR – Čechův most – Dvořákovo nábřeží – náměstí Republiky – Národní třída – Újezd – Malostranské náměstí), 12.00 – 14.00 projevy studentů a studentek, vědců a dalších hostů, oznámení dalšího postupu hnutí a ukončení stávky.

Pozvánky na stávky v Praze i v jiných městech České republiky jsou rozesílány a zveřejněny na www.fridaysforfuture.cz.

České hnutí Fridays For Future pořádá 15. března v Praze na Malostranském náměstí  i dvě tiskové konference: První v 9 hodin, druhou ve 14 hodin.*

Red (Zdroje: Zelený kruh, Klimatická koalice a Fridays For Future)

Foto archiv/Reuters

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *