Sto procent čisté energie v našem regionu

V současné době není principiální problém zajistit sto procent obnovitelné elektřiny tam, kde jsou výhodné klimatické a geografické podmínky. Například v Norsku, Kostarice, Uruguay či na Islandě. Je to ale možné ve střední Evropě, kde energetičtí experti stále dokola opakují, že nemáme podmínky, aniž by se to snažili nějak doložit? Bavorské město Hassfurt nedaleko našich hranic dokazuje, že to jde.

Výtah z článku, který vyšel časopisu Energie 21 číslo 2/2021.

Město Hassfurt s přibližně 13 500 obyvateli je situováno v Německu na severním břehu 355 kilometru řeky Mohan (Main) mezi městy Schweinfurt a Bamberg, Tedy neleží ani ve slunné Itálii, ani ve větrném Dánsku, ale asi 150 km od Chebu ve velmi podobných klimatických podmínkách, jako má Česká republika. Přesto využívá všechny dostupné obnovitelné zdroje a již nyní samo vyrábí dvojnásobek elektrické energie, než potřebuje.

Nositelem komunitního energetického projektu je společnost Stadtwerk Hassfurt GmbH, vlastněná z 82,1 % městem, která poskytuje elektřinu, vodu, plyn a lokální teplo pro více než 9500 domácností, firem a veřejných budov a zprostředkuje digitální služby.

V roce 2012, po katastrofě ve Fukušimě a po rozhodnutí Německa úplně vyřadit jadernou energii, se Městský podnik Haßfurt rozhodl dosáhnout 100 % lokálně generované obnovitelné energie. K rozhodnutí rovněž přispělo odstavení blízké jaderné elektrárny Grafenrheinfeld v roce 2015.

V roce 2012 zahrnoval energetický mix Stadtwerk Hassfurt 42 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, zbytek poskytovala externí energie získaná z uhlí a jaderných zdrojů. V roce 2019 již pokryla výroba obnovitelné elektřiny dvojnásobek spotřeby svých zákazníků a přebytek elektřiny se dodává do veřejné sítě.

V nadcházejícím desetiletí však město předpokládá ještě vyšší celkovou spotřebu elektřiny. Příprava na zvýšenou poptávku po elektřině z obnovitelných zdrojů znamená instalaci 50 elektrických nabíjecích stanic, rozšíření akumulační kapacity o 20 MW, implementaci infrastruktury pro zásobování vodíkem a rozšíření kapacity power-to-gas až na dvojnásobek současné úrovně. Kromě toho společnost do roku 2023 plánuje 75% nárůst instalované kapacity fotovoltaických zdrojů.

Dalším cílem je zásobit i celý zdejší okres (47 000 obyvatel) 100% obnovitelnými zdroji energie. To si vyžádá další instalaci výrobních kapacit obnovitelné energie, inteligentní měřiče a vytápění palivovými články.

Za pozornost stojí, že Městský podnik ve svém energetickém mixu již nyní využívá i vodík, který slouží jako akumulátor energie pro výrobu elektřiny a tepla (power-to-gas). Zařízení přeměňuje přebytečnou elektřinu z nedaleké městské větrné farmy Sailershäuser Wald a z dalších větrných a solárních systémů na obnovitelný vodík, kterému se také říká Windgas (plyn z větru).

Jasná zpráva z Hassfurtu tak zní: Kompletní dodávka se 100% obnovitelnou energií je již dnes možná. Není to otázka proveditelnosti, jako spíše efektivní implementace.*

Milan Smrž, Eurosolar.cz, foto archiv/Hassfurt

Obrázky:

Významnou pozici v energetickém systému města má fotovoltaika

Z přebytků „zelené“ elektřiny se v elektrolyzéru vyrábí „zelený“ vodík

Město Hassfurt usiluje o úplnou nezávislost na fosilních zdrojích

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *