Archiv pro štítek: Vodík

Filtr

Vodíkové technologie v energetice

Článek se zabývá rostoucím potenciálem vodíku v současné a budoucí energetice, která počítá se širokým využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Vzniklý vodík, respektive metan nachází využití jak v domácnostech pro výrobu tepelné a elektrické energie prostřednictvím mikrokogeneračních jednotek, tak v energetickém sektoru pro zpětnou výrobu elektrické energie v době...

Kategorie: Alternativní zdroje

Vodíkové technologie v dopravě

Článek se zabývá vodíkovými technologiemi v dopravě se zaměřením na Evropu. V úvodu jsou uvedeny důvody integrace vodíkových dopravních prostředků. Dále je stručně popsána výroba vodíku, technologie vodíkového pohonu a vodíkových plnicích stanic, využití vodíkových technologií v dopravě, současný stav v České republice a výhled do budoucna.

Kategorie: Alternativní zdroje

Světová vodíková konference

V červenci se v Praze konala jedna z největších světových konferencí o vodíkových technologiích – WHTC 2017. Pořadatelem byla Česká vodíková technologická platforma a konference se zúčastnilo více než pět set odborníků z celého světa. Všichni potvrdili rostoucí význam vodíku zejména v dopravě a energetice.

Kategorie: Alternativní zdroje, Ekomobilita

Další šance pro vodík i čisté ovzduší

Vodíkové technologie, použitelné zejména v dopravě, se oprávněně dostávají do popředí pozornosti odborníků i laické veřejnosti, podobně jako elektromobilita. Obě technologie totiž především významně zlepšují stav ovzduší. Předností vodíkových vozidel je rychlé tankování vodíku a velký jízdní dosah, obojí srovnatelné s „fosilními“ vozidly. ...

Kategorie: Ekomobilita