Archiv pro štítek: ohřev vody

Filtr

Poloha bytu a dodávka teplej vody

V súčasnosti sa pri meraní a rozpočítavaní nákladov za odber teplej vody zohľadňuje len odobraté množstvo teplej vody a nie teplota dodanej vody. Z tohto dôvodu vznikajú pri rozpočítavaní nákladov na teplú vodu značné rozdiely. Článok opisuje náklady jednotlivých domácností v bytovom dome za spotrebovanú teplú vodu v závislosti od...

Kategorie: Úspory energie