Archiv pro štítek: Legislativa

Filtr

Vláda projednává rozvoj čisté energetiky

Upravený návrh národního energeticko-klimatického plánu dnes projedná a patrně schválí vláda. Jde o zásadní dokument, který určuje, jakým tempem stát plánuje v příští dekádě rozvíjet jednotlivé obnovitelné zdroje energie a opatření vedoucí k úsporám energie. Celková ambice rozvíjet obnovitelné zdroje je podle analýz Komory obnovitelných zdrojů energie příliš nízká –...

Kategorie: Legislativa

Návrh novely o podporovaných zdrojích

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 10. října 2019 návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE) po vypořádání připomínek. Na návrh, který má zavést systém kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (tzv. kontroly překompenzace), řada provozovatelů elektráren čekala téměř rok. ...

Kategorie: Aktuálně

Podpora energie z biomasy v přepracované směrnici

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů byla během uplynulých let natolik změněna, že se snížila její srozumitelnost a přehlednost. Z tohoto důvodu se připravuje její přepracované znění, které by mělo jednak odstranit tyto následky provedených změn, a také zohlednit potřebu reakce na problémy,...

Kategorie: Legislativa

Instalace a provoz zařízení pro akumulaci

Režimu výstavby a provoz malých výroben elektřiny ze slunečního záření umístěných typicky na střechách budov je v právním řádu věnována dostatečná pozornost. Zcela opačně si pak stojí režim zařízení pro akumulaci elektrické energie, které může výrobnu elektřiny vhodně při jejím provozu doplňovat.

Kategorie: Sluneční energie

Hrozí další omezení práv občanů?

Senát 19. července odmítl návrh senátora Ladislava Kose na změnu novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a novela jde zpět poslancům. Podle několika významných zástupců nevládních a dalších organizací ale nevrací zpět občanům ta práva, která jim omezila nedávno schválená novela stavebního zákona, naopak znamená ještě další...

Kategorie: Aktuálně, Souvislosti

Vláda schválila politiku ochrany klimatu

Česká republika bude směřovat ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 80 % oproti roku 1990, příští vláda připraví antifosilní zákon, dojde k zavírání zastaralých uhelných elektráren a budou se rozvíjet obnovitelné zdroje. To jsou stěžejní úkoly státu k naplnění Politiky ochrany klimatu v ČR, kterou v březnu...

Kategorie: Souvislosti

Důsledky zpřísnění požadavků na emise

Evropská komise navrhla v rámci revize referenčních dokumentů k nejlepším dostupným technikám (tzv. BREF) pro velká spalovací zařízení nad 50 MW instalovaného tepelného příkonu zpřísnění požadavků na emise. Opatření vstoupilo v platnost počátkem roku 2016. Problém s kvalitou ovzduší v České republice to však neřeší.

Kategorie: Energetika

Osvobození od daně u zdrojů energie z biomasy

Prvního ledna 2016 nabude účinnosti zákon č. 23/2015 Sb. ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Tím se změní i podmínky pro osvobození od daně z nemovitých věcí ve vztahu k využívání biomasy. Zpřísňuje se podmínka...

Kategorie: Biomasa

Velké podniky čeká energetický audit

Poslanecká sněmovna schválila v únoru novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Ta mimo jiné ukládá velkým podnikům povinnost provádět pravidelný energetický audit nebo implementovat systém energetického managementu po dle ISO 50001, a to od července 2015. Novela by měla vstoupit v platnost od 1. července 2015.

Kategorie: Energetika

Posouzení řešení důsledků solárního odvodu

V tomto roce i v letech předchozích bylo ve správním a ústavním soudnictví vydáno poměrně značné množství rozhodnutí, vztahujících se ke snahám o řešení negativních důsledků zavedení odvodu ze slunečního záření, reagujících na názor Ústavního soudu v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. 5. 2012, že tento...

Kategorie: Sluneční energie