Archiv pro štítek: Dekarbonizace

Filtr

Biouhel prospívá půdě i ovzduší

Biouhel (z anglického biochar) je uměle karbonizovaná biomasa, určená pro zpětnou aplikaci do zemědělské půdy. Biouhel zlepšuje půdní vlastnosti, prospívá plodinám a představuje také způsob uložení uhlíku, zachyceného fotosyntézou z ovzduší. Zemědělci však biouhel příliš nevyužívají. Hlavním důvodem je, že se těžko ekonomicky hodnotí efekty, které jim (a půdě) přinese....

Kategorie: Souvislosti

Větrná energetika je pilířem dekarbonizace

Sdružení WindEurope se sídlem v Bruselu, dříve Evropské sdružení pro větrnou energii (EWEA), podporuje využívání větrné energie (nejen) v celé Evropě. Má přes 600 členů ve více než 50 zemích. Patří k nim zejména globální výrobci větrných parků, ale i menší regionální společnosti, dodavatelé komponent, výzkumné ústavy, výrobci a distributoři...

Kategorie: Větrná energie

Podpora uhelných regionů při transformaci

Potřeby evropských uhelných regionů související s transformací energetiky EU byly na prvním místě programu jednání na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů (VR), která se konala dne 9. července v Bruselu. Členové komise požadují přezkum pravidel pro poskytování státní podpory a dodatečné finanční prostředky pro dotčené regiony...

Kategorie: Legislativa