Archiv pro štítek: Biometan

Filtr

Biometan jako náhrada zemního plynu

Biometan nahradí v roce 2030 až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se tak sníží o 55 %, doprovázené až 1 milionem nových pracovních míst a roční úsporou při nákupu pohonných hmot více než 115 miliard korun...

Kategorie: Bioplyn

V České republice se jezdí i na bioCNG

Řidiči automobilů na stlačený zemní plyn (CNG) si mohou i v České republice již vyzkoušet jízdu na bioCNG. Energetická společnost innogy totiž bude až do konce června testovat toto stoprocentně obnovitelné palivo na svých 63 plničkách CNG rozmístěných po celém Česku. Společnost innogy získává biometan z biologicky rozložitelného odpadu z...

Kategorie: Ekomobilita

Motor vyvinutý pro zemní plyn

Snaha nahradit v zemědělské technice motorovou naftu alternativními palivy je zřejmá, avšak též velmi nesnadná. Protože vznětové motory mají dobrou účinnost a cena nafty stále není nijak dramaticky vysoko, aby se vyplatilo o tom přemýšlet. Jistou možnost tak skýtá spalování metanu, který je zatím levný, má nízké emise a další...

Kategorie: Ekomobilita

Biometan se vyrábí i z odpadní vody

V Česku je asi dva a půl tisíce čistíren odpadních vod (ČOV). Jen necelá pětina však energeticky využívá bioplyn, který vzniká ve vyhnívacích nádržích při biologickém čištění odpadní vody. Jednou z nich je ČOV Česká Lípa. Bioplyn tam až dosud využívali k výrobě elektřiny a tepla. Nyní ověřují moderní technologie...

Kategorie: Bioplyn

Z podřadné biomasy ušlechtilý plyn

Pro příklad, jak využít energetický potenciál gastroodpadu a dalšího méně kvalitního bioodpadu z velkoměstské aglomerace a blízkého okolí, jsme se vypravili do Vídně. Tamější magistrát, respektive jeho oddělení pro odpadové hospodářství MA 48, provozuje již více než deset let bioplynovou stanici (BPS) Biogas Wien jako jediné zařízení svého druhu v...

Kategorie: Alternativní zdroje

V Česku začala „doba biometanová“

Datum 24. říjen 2019 se zapíše do dějin obnovitelných zdrojů i plynárenství v České republice. Společnost Energy financial group (EFG) toho dne uvedla v Energetickém centru recyklace Rapotín (ECR Rapotín) do provozu technologii úpravy bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů na biometan. Tato odpadářská bioplynová stanice jako první v Česku vtláčí...

Kategorie: Bioplyn

Čistá mobilita počítá i s bioplynem

Dlouhodobá klimatická strategie Evropské unie do roku 2050 uvádí, že k dekarbonizaci evropského systému mobility musí přispět všechny druhy dopravy, a to ve smyslu zachování technologické neutrality, což znamená, že vedle elektrifikace jsou pro Evropskou komisi (EK) důležitá i další alternativní paliva, včetně zemního plynu a biometanu, jeho obnovitelné náhrady....

Kategorie: Ekomobilita

Rozjíždí se výroba biometanu z odpadů

Bioplynová stanice v Rapotíně na Šumpersku bude jako první v Česku vyrábět biometan z biologicky rozložitelných odpadů. Biometan má stejné vlastnosti jako zemní plyn z Ruska či odjinud, a může ho tedy nahradit. V pokročilé formě je dokonce čistější než klasický fosilní plyn. Vše, co funguje na zemní plyn, bude...

Kategorie: Energie biomasy

Novou šancí je výroba biometanu

V Česku je nyní v provozu asi 570 bioplynových stanic, tj. asi 54 stanic na milion obyvatel, což je třetí místo v Evropě za Německem (136) a Švýcarskem (77). Z toho jsou asi čtyři stovky bioplynové stanice zemědělské, které využívají hlavně silážní kukuřici. Přibližně sto bioplynek zpracovává čistírenské kaly a...

Kategorie: Bioplyn

Biometan je alternativa hlavně v dopravě

V Česku je nyní v provozu asi 570 bioplynových stanic, tj. asi 54 stanic na milion obyvatel, což je třetí místo v Evropě za Německem (136) a Švýcarskem (77). Z toho jsou asi čtyři stovky bioplynové stanice zemědělské, které využívají hlavně silážní kukuřici. Přibližně sto bioplynek zpracovává čistírenské kaly a...

Kategorie: Energie biomasy