Státu se vrací zpět 14 miliard korun ročně

Především v souvislosti s fotovoltaikou pravidelně slýcháme informace o vysoké částce, kterou stát na její podporu každoročně vynakládá. Energetičtí experti z renomované poradenské společnosti EY však rozkryli bilanci výdajů z veřejných zdrojů na podporu solárních elektráren a porovnali je s příjmy plynoucími z jejich provozu. Výsledky ukazují, že stát získává ročně ze solární energetiky 14,1 miliardy korun. Mezi největší položky příjmu státu patří tzv. solární odvod a daně právnických osob.

Analýza výdajů veřejných rozpočtů na podporu fotovoltaiky a příjmů spojených s provozem fotovoltaických zdrojů ukázala, že se státu ročně vrátilo 14,1 miliardy korun. Celkový příjem z odvodu daní do státního rozpočtu z této částky činí 6,9 miliardy korun, dalších 7,2 miliardy korun tvoří ostatní příjmy, jako jsou odvody za zaměstnance, příjmy obcím a další. Bilance výdajů státu je tedy oproti tomu, co pravidelně veřejně zaznívá, ve skutečnosti poloviční.

Studii, která rozkrývá bilanci veřejných výdajů a příjmů státu v sektoru solární energetiky, zadala Solární asociace. Primární motivací bylo veřejnosti ukázat, že provoz solárních elektráren generuje pro stát nemalé příjmy nejen na daních. „Na začátku zpracování analýzy jsme očekávali příjmy veřejných rozpočtů v úrovni nižších jednotek miliard korun. Skutečnost, že výsledné roční příjmy veřejných rozpočtů, související s provozem FVE, překročily hranici 10 mld. Kč, bylo i pro nás překvapením,” komentuje hlavní zjištění analýzy Blahoslav Němeček, EY Česká republika, partner.

Příjmy státu jsou součtem především těchto položek:

  • solární odvody (2,2 mld. Kč/rok),
  • daně právnických osob (2,7 mld. Kč/rok),
  • prodeje emisních povolenek (4 mld. Kč/rok),
  • odvody za zaměstnance (1,4 mld. Kč/rok),
  • další daně a odvody (3,8 mld. Kč/rok).

„Politici či odpůrci čisté energetiky rádi používají částku 29 miliard korun pro odůvodnění, proč stát musí buď zkrátit podporu pro firmy aktivní ve fotovoltaice, anebo proč si další rozvoj obnovitelných zdrojů nemůžeme dovolit. To, že podpora je ve skutečnosti poloviční, ale už od nich neslyšíme,” komentuje výsledky studie Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

Podporu solárním elektrárnám garantuje stát po dobu 20 let. Během této doby má sloužit k navrácení investice, zaplacení provozních nákladů, daní, odvodů, splacení úvěrů a dosažení přiměřeného zisku. Ve veřejném prostoru dochází často k chybným interpretacím, že nás bude stát podpora solárních elektráren 500 miliard korun nebo dokonce bilion (tedy tisíc miliard) korun. Jak ale ukazují expertní kalkulace EY, bude bilance nákladů státu na podporu solárních elektráren za 20 let jejich provozu mnohem nižší.*

Red (Zdroj: Solární asociace)

Obrázky:

Provoz solárních elektráren generuje pro stát nemalé příjmy nejen na daních. Foto archiv/Eco Friend

Grafické znázornění výdajů vs. příjmů během roku 2018 (Zdroj: EY)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *