Správný výběr tepelného čerpadla

Koncem loňského roku bylo u nás instalováno asi 20 tisíc tepelných čerpadel různých systémů i značek. Kvalitní tepelné čerpadlo ušetří asi 45 až 55 % celkových ná¬kladů na provoz rodinného domu. Při výběru tepelného čerpadla se vždy poradíme s odborníky. Důležitá je nejen značka a cena, ale hlavně vhodnost zvoleného typu do dané lokality, konstrukce domu a plánované využití čerpadla.

Tepelná čerpadla využívají sluneční a ge­otermální energii akumulovanou v zemi, ve spodní i povrchové vodě a ve vzdu­chu. Tato energie je prakticky nevyčerpatelná. K provozu čerpadla je ale nutné dodat ze sítě určité množství elektřiny. „Účinnost“ čerpadla tak vyjadřuje jeho topný faktor: Pokud při spotřebě 1 kWh elektřiny dodá do topného sys­tému 3 kWh tepla, má topný faktor 3, což je v současnosti standard.

 

Pořizovací cena tepelného čerpadla pro vytápění běžného rodinného domu o rozloze 120 m2 závisí především na jeho typu: Typ vzduch-vzduch stojí asi 50 až 70 tis. Kč, typ vzduch-voda stojí asi 250 tis. Kč a typ země-voda 300 až 400 tis. Kč. V této ceně je zahrnuta dodávka tepelného čerpadla a montáž. Za další části otopné soustavy pak zaplatíme zhruba stejně, jako při vytápění plynem.

 

Životnost kritických součástí čerpadla – elektroniky, čerpadla a kompresoru – je zhruba stejná jako životnost např. plynových kotlů: u kvalitního čerpadla to je 15 až 20 let

V létě je možné tepelná čerpadla využívat pro chlazení interiéru, a to buď aktivně (v zimě topí a v létě pracují jako klimatizace), nebo pasivně (pokud máme čerpadlo s vrtem a chlad z vrtu využíváme přímo pro chlazení místností).

 

Kvalitní tepelné čerpadlo ušetří 45 až 55 % celkových ná­kladů na provoz rodinného domu. To je u běžných rodin­ných domů asi 26 až 45 tis. Kč ročně (v cenách roku 2008). Tepelné čerpadlo tak ušetří za 20 let nejméně 520 až 900 tis. Kč. A jestliže ceny energie porostou jen o 5 % ročně, uspo­řená částka bude 960 až 1 300 tis. Kč.

 

Při výběru tepelného čerpadla se poradíme s pokud možno nezávislými odborníky.  Nekupujeme tepelné čerpadlo samostatně, ale jako komplet i s montáží, projektem a uvedením do provozu. Můžeme se obrátit také na Asociaci pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), kte­rá sdružuje výrobce, dovozce, montážní a servisní firmy, vrtné spo­lečnosti, projektanty, poradce a další odborníky.

 

Celý článek je otištěn v čísle 2/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ing. Jiří Trnavský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *