Spouští se poslední vlna kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku. Mezi kraje ministerstvo rozdělí více než tři miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí.

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí. Některé ale už nyní avizují, že to stihnou dříve, na přelomu jara a léta. Obecné podmínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů. Na této změně trvala Evropská komise, která jasně deklarovala, že uhlí pro ni nepředstavuje ekologický zdroj energie. Získat dotaci na kotel na uhlí už proto nebude ve třetí výzvě možné, tedy ani na kotel kombinovaný, spalující vedle uhlí i biomasu.

I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. „Na jejich pořízení je možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám.
Své žádosti o dotační prostředky pro třetí výzvu kotlíkových dotací mohou všechny kraje na Státní fond životního prostředí ČR podávat do 29. března 2019. Ministerstvo v každém kraji stanovilo novou výši alokovaných prostředků, o jakou mohou kraje žádat a zároveň povinné počty kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit.
V krajích, zařazených do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) pak ministerstvo připravuje speciální pilotní program, ve kterém umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje s tím, že jim poskytne peníze na nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu. Program představí v únoru.
„Čisté ovzduší je pro rezort životního prostředí hlavní prioritou již několik let a ne jinak tomu bude v letošním roce. Již potřetí krajům pošleme více než tři miliardy korun, díky kterým bude vyměněno dalších minimálně 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů. Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán, navíc výhodnější podmínky pro jejich výměnu už nebudou,“ komentoval spuštění finální vlny kotlíkových dotací ministr životního prostředí Richard Brabec.
Ekologické organizace program kotlíkových dotací podporují od samého začátku. Například Hnutí DUHA u třetí vlny vítá, že již neobsahuje financování kotlů, v nichž se dá spalovat uhlí. Přínos může mít také připravovaný pilotní program, díky němuž nově na pomoc dosáhnou i některé nízkopříjmové domácnosti v rámci pilotních projektů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Hnutí DUHA však současně upozorňuje, že nově uvolněné tři miliardy korun zdaleka nepokryjí ani zbytek potřebných domácnosti se starým kotlem na pevná paliva. Celkem bylo investováno již téměř deset miliard korun, ale je potřeba čtyřicet miliard. Domácnosti se starými kamny navíc neměly právo na podporu zatím vůbec. Bude tedy potřeba v pomoci lidem pokračovat. Hnutí proto navrhuje, aby vláda prosadila zvýšení těžebních poplatků u hnědého uhlí a energetikou daň na uhlí a z výnosů financovala pokračování výměn kotlů. Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, k tomu řekl: “Kotlíkové dotace jsou rozumný a potřebný program. Ale ani další tři miliardy na vyřešení problému se znečištěním ovzduší ze starých kotlů stačit nebudou. Program by měl pokračovat i v dalších letech a zaplatit by jej měli těžaři hnědého uhlí, kteří mají nyní až zbytečně velké zisky. Přispět by měli i samotní znečišťovatelé, stát jim však zároveň musí pomoci s čistým palivem.”*

JiT (Zdroje: MŽP a Hnutí DUHA)

Obrázky:

Čisté ovzduší je pro rezort životního prostředí již několik let jednou z priorit. Foto archiv/Moravskoslezský kraj

Ani nově uvolněné tři miliardy korun však nepokryjí zbytek domácnosti se starým kotlem na pevná paliva. Foto archiv/Moravské hospodářství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *