Spalovny v EU podporu (asi) nedostanou

V aktuálně zveřejněné Technické zprávě EU Taxonomy byly spalovny odpadů zařazeny do seznamu neudržitelných aktivit vedle jaderných a uhelných projektů. Podle tohoto zásadního dokumentu Evropské komise mají být z evropských fondů podporovány obnovitelné zdroje a úspory energie, recyklace odpadů a zejména pak předcházení jejich vzniku a opětovné používání výrobků. Zpráva je precedentem i pro budoucí opatření EU v oblasti klimatu a udržitelných investic.

Podle nevládní organizace Hnutí DUHA mnozí odborníci poukazují na škodlivé dopady spaloven odpadů: neumožňují rozvoj recyklace, mají negativní vliv na životní prostředí a zdraví. Zpráva Taxonomie EU bude základem pro novou evropskou finanční politiku.

Odborná technická skupina (TEG), která zprávu připravila, konstatovala, že velká část spalovaného odpadu v EU by mohla být recyklována a že spoléhání některých členských států na spalování komunálního odpadu a další zvyšování spalovacích kapacit povede k nadkapacitám a mohla by zastavit zvyšování recyklace v EU. Zpráva dále konstatuje, že energii získanou spálením odpadů není možné považovat za příspěvek ke zmírnění změny klimatu, protože spalování odpadů „poškozuje cíle oběhového hospodářství“.

Hnutí Duha je přesvědčeno, že stejně jako evropští odborníci, měla by i Česká republika, kraje a města odmítnout jakoukoli finanční podporu pro spalování odpadů. Odpadovou problematiku je nutné řešit recyklací, opakovaným použitím a předcházením vzniku odpadů.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí Duha, k tomu řekl: “Evropská komise jasně řekla, že peníze na spalovny odpadů z EU fondů nedá. Experti, kteří zásadní dokument připravili, nejsou hloupí – spalování odpadů ničí cenné suroviny a snižuje motivaci vracet je do oběhu či snižovat jejich plýtvání při výrobě či balení zboží. Podobně Komise odmítá financovat jaderné plány. Pokud chce ČR využít nabízené peníze a posílit svoji ekonomiku, musí se zaměřit na prevenci a recyklaci odpadů, úspory energie a obnovitelné zdroje.”*

Red (Zdroj: Hnutí DUHA)
Obrázky:

Odpadovou problematiku je nutné v prvé řadě řešit recyklací, opakovaným použitím a předcházením vzniku odpadů. Foto archiv/E15

Zpráva konstatuje, že energii získanou spálením odpadů není možné považovat za příspěvek ke zmírnění změny klimatu. Foto archiv/ZEVO Chotíkov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *