Solární energetika má v Česku perspektivu

Solární asociace je největším českým profesním sdružením v sektoru výroby elektřiny ze slunce a její akumulace. V současnosti má více než 450 členů. Patří k nim instalační firmy, výrobci baterií, velcí provozovatelé solárních elektráren, servisní společnosti, bankovní instituce a univerzity, ale také domácnosti s jen několika solárními panely na střeše. Výkonnou ředitelkou Solární asociace je Ing. Veronika Hamáčková.

Výtah z rozhovoru s výkonnou ředitelkou Solární asociace Ing. Veronikou Hamáčkovou. Celý rozhovor vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2017.

Co je hlavním cílem činnosti Solární asociace a na jakých tématech nyní pracujete?

Základním posláním asociace je rozvoj a propagace sluneční energie a akumulace. Usilujeme však o stabilitu prostředí v celém sektoru obnovitelných zdrojů energie, a proto se podílíme na legislativní práci, připomínkování zákonů nebo přípravě klíčových koncepčních dokumentů. V nedávné době jsme se podíleli na procesu posuzování podpory obnovitelných zdrojů v rámci notifikačního rozhodnutí Evropské komise. Vydání souhlasu, ve kterém komise deklarovala, že česká podpora obnovitelných zdrojů je plně v souladu s unijním právem a následné vypsání podpory pro rok 2017, považujeme za velký úspěch. Tím však naše práce zdaleka nekončí. Hrozbu mohou představovat navazující kroky vůči provozovatelům obnovitelných zdrojů v podobě kontrol údajné překompenzace.

Kromě legislativních úkolů pracujeme průběžně na tématech, která pomáhají budoucímu rozvoji solární energetiky. Jde například o zrušení nesmyslných sankcí pro přetoky do sítí u tzv. mikrozdrojů, vytvoření legislativního rámce pro akumulaci elektřiny nebo otázku bezpečnosti fotovoltaických a bateriových systémů. Připomínkujeme také podmínky programů OPPIK nebo Nová zelená úsporám a s příslušnými orgány diskutujeme možnosti zlepšení nastavení podmínek podpory pro malé firmy a domácnosti.

Jaká je současná situace v solárním oboru v Česku? Lze u nás nějak porovnat zájem o jednotlivé obnovitelné zdroje energie?

Solární energie je nejrozšířenější obnovitelný zdroj v Česku. Počet licencovaných provozoven se pohybuje okolo 28 tisíc, z toho je téměř 26 tisíc systémů na střechách domů. I přesto, že jde o jeden z nejmladších typů šetrné energetiky, jde o nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví energetiky vůbec.

Rozvoji solární energetiky v ČR pochopitelně neprospěly skokové změny, kterým musel tento obor v minulosti čelit. Po rychlém a bohužel až příliš velkém rozběhu následovala stagnace a úplné zastavení podpory. Dnes se hlavně díky zavedení dotací v rámci programu Nová zelená úsporám obor solární energetiky opět oživuje. Loňských více než pět stovek nových instalací solárních elektráren na střechách domů jsou první vlaštovka a máme první signály z trhu, že letošní zájem bude mnohem vyšší.

Pokud solární energetiku porovnáme s jinými typy obnovitelných zdrojů, pak jsou na tom velmi obdobně. Zastavení podpory pro nové projekty postihlo také větrnou energetiku nebo bioplynové stanice. Fotovoltaika sice díky zavedení nových dotací oživuje, ale další čisté zdroje na novou šanci stále čekají.*

Připravil Jiří Trnavský

Obrázky:

Ing. Veronika Hamáčková. Foto archiv/Solární asociace

Solární asociace usiluje o stabilitu prostředí v celém sektoru obnovitelných zdrojů. Foto archiv/Energie 21

Energetický regulační úřad by měl ochránit zejména malé výrobce elektřiny. Foto archiv/Nceú

Novým významným tématem je akumulace elektrické energie. Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *