Smlouvy o dostavbě Dukovan uzavřeny

V posledním červencovém týdnu podepsali místopředseda vlády Karel Havlíček a ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš dvě, pro naši energetiku zřejmě přelomové, smlouvy. Po dlouholetém rozhodování a mnoha odkladech několik vlád tím otevřeli cestu k rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Tento krok je předmětem mnoha komentářů. Nabízíme výtah z hodnocení Jana Palaščáka ze společnosti Amper Holding.

Informace vychází v časopise Energie 21 č. 4/2020.

Ještě před uzavřením dohodu o dostavbě Dukovan vláda schválila Lex Dukovany, tj. „bezemisní zákon“, který garantuje investorovi do nových jaderných bloků, že náklady projektu budou uhrazeny koncovými spotřebiteli v nové platbě za jistič, resp. rezervovaný příkon. Dopad na spotřebitele tak bude stát moci kompenzovat ze státního rozpočtu.

Následně pak ministr Karel Havlíček podepsal dvě smlouvy s ČEZ o způsobu vyhlášení soutěže na dostavbu bloku v Dukovanech. Jelikož lze očekávat, že práva ČEZ jsou ve smlouvách ochráněna dobře, nelze označit za příliš důvěryhodné tvrzení ministra Havlíčka, že „veškerá rizika zdražení a zpoždění projektu ponese společnost ČEZ.“ Ostatně, pokud by tomu trh důvěřoval, musely by akcie ČEZ zaznamenat výrazně prudší pokles než ostatní akcie na pražské burze. Naopak Lex Dukovany jednoznačně otevírá prostor pro přenesení vícenákladů na spotřebitele elektřiny, resp. státní rozpočet.

Ministr Havlíček tedy chtěl spíše říci, že vícenáklady projektu již nebudou financovány vládním úvěrem vůči společnosti ČEZ s pohým 2% úrokem, ale že vícenáklady již ponese společnost ČEZ se svými vyššími náklady financování, což koncovou cenu elektřiny nebo náklady státního rozpočtu jen dále navýší a nikoliv eliminuje. Stát v tuto chvíli společnosti ČEZ poskytuje v mezinárodním srovnání nadstandardní trojí veřejnou podporu: garantovanou cenu elektřiny podle bezemisního zákona, státní úvěr a put opci, která dává ČEZ možnosti jaderný projekt státu vrátit.

Z veřejně dostupných zdrojů navíc není známo, že by stát měl pro vyjednávání o notifikaci v Bruselu připravenou odpovídající analýzu této veřejné podpory jako celku. Zatím známe pouze „Regulation Impact Analysis“ k bezemisnímu zákonu, která však neobsahuje žádnou analýzu ani výpočty dopadů na trh, spotřebitele ani veřejné rozpočty, tento dokument pouze překopíroval některé údaje z již neaktuální Státní energetické koncepce.*

Red (Zdroj: Amper Holding)

Foto archiv/OBK

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *