Slunce může zajistit potřebu energie v Evropě

Evropa stojí před energetickou krizí. Doba, kdy fosilní a jaderná energie nebude moci pokrýt naše potřeby je blíž, než si většinou připouštíme. Již dnes proto musíme hledat další možnosti jak budoucí energetické potřeby obyvatel Evropy bezpečně zajistit. Perspektivním a prakticky nevyčerpatelným zdrojem je Slunce.

Jediný zdroj, který není ničím omezen, je energie slunečního záření. Její disponibilní množství přesahuje několiktisíckrát energetické potřeby lidstva. Myšlenka jejího využití v elektrárnách, které jako jediné mohou konkurovat fosilní a jaderné energetice, je založena na koncentračních technologiích a na energetickém potenciálu území pouští – tedy území, která nejsou využitelná pro sídelní zástavbu, zemědělství, turistiku  a podobně.

 

Pro umístění velkých koncentračních slunečních elektráren je pro Evropu nejdůležitější oblastí Španělsko a také oblast severní Afrika a Střední východ. Tato skutečnost je jedním z významných argumentů ve prospěch rozvíjení poslání a cílů nově založení Unie pro Středozemí.

 

Unie pro Středomoří byla oficiálně vyhlášena na speciálním summitu představitelů států a vlád v Paříži dne 13. července 2008. Zahrnuje 43 zemí a téměř 800 milionů lidí. Je možné, že se tento den stane pro Evropu nejvýznamnějším dnem 21. století.

 

Energie slunečního záření je také primárním původcem energie větru, vody i energie biomasy. Tato transformovaná sluneční energie může být doplněna ještě energií geotermální a slapovou energií moří. Z tohoto hlediska největší reálně využitelný potenciál pro výrobu elektřiny má v Evropě energie větru, a to jak v elektrárnách umístěných na pobřeží, tak i v moři.

 

Premiér Velké Británie Gordon Brown označil větrné elektrárny v Severním moři jako „the Gulf of the future“. Tato energie větru se tak může stát zdrojově druhým těžištěm a jako protiváha a podpora sluneční elektřiny z pouští severní Afriky a Středního východu.

 

Konečné vyřešení zásobování Evropy elektřinou bude vyžadovat posílení přenosových soustav nejen v Evropě ale v celé oblasti EUMENA (European Union, Middle East, North Africa).

 

V roce 2003 vnikla mezinárodní iniciativa s názvem TREC (Trans – Mediterranean Renewable Energy Cooperation). Spojuje v sobě úsilí řešit společné problémy Evropy, severní Afriky a Středního východu se zajištěním energie, pitné vody a snižování emisí CO2. Výsledkem je řada studií proveditelnosti v rámci projektu s názvem DESERTEC.

Projekt byl prezentován 28. listopadu 2007 v Evropskému parlamentu a vzbudil zde značný zájem. Projekt DESERTEC je kompatibilní s myšlenkou a vizí Unie pro Středomoří.

 

V současnosti existují dva hlavní typy koncentračních solárních elektráren pro velké výkony: elektrárny s parabolickými žlaby a elektrárny věžové. Při instalaci akumulátorů tepla je možné v nich vyrábět elektřinu ještě 6 až 8 hodin po západu slunce. Pro zajištění nepřetržitého provozu mohou být doplněny přídavným parním kotlem na různé palivo.

 

Zřízení Unie pro Středomoří zaměřené na mírovou spolupráci a rozvoj se může stát také účinnou hrází proti živelné migraci z regionu Středního východu a severní Afriky.

Je nejvyšší čas, aby se o tuto iniciativu a související projekty začala Česká republika  intenzívně zajímat.

 

Celý článek je otištěn v čísle 1/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o., ivan.benes@cityplan.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *