Slova změnit v činy

Jednou z mála komodit, které našim zemědělcům v současnosti zajišťují stabilní tržby s rentabilitou, jsou bioplynové stanice. Dobrou příležitostí by mohla být také fotovoltaika.

. V únoru však provozovatelé distribučních sítí v ČR příjem žádostí na připojení dalších fotovoltaických elektráren zastavili. Bylo to na doporučení správce sítí, společnosti ČEPS, údajně z důvodů ohrožení bezpečnosti v důsledku nadměrné výroby. Prvním krokem k nápravě bylo schválení novely energetického zákona parlamentem. Změna podle některých odborníků může v roce 2011 znamenat snížení výkupních cen elektřiny z fotovoltaiky až o třicet procent. Současně platí od 1. dubna nová vyhláška ERÚ o připojení k elektrizační soustavě, která zavádí přísnější pravidla pro rezervaci nejen pro nové žadatele, ale pro ty, kteří již mají připojení rezervované. Nyní jsou tedy na tahu distribuční firmy a zejména správce sítí. A jak se situace vyvíjí?

Asi nejlépe to charakterizuje tisková zpráva vydaná samotným správcem: Uvádí se v ní, že koncem března navštívili ČEPS senátoři, členové Podvýboru pro energetiku. Generální ředitel Petr Zeman s výkonnými řediteli seznámil hosty s povinnostmi správce při zajištění dlouhodobě bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky. V diskuzi se všichni shodli, že je třeba dopracovat strategický a legislativní rámec pro další rozvoj české elektroenergetiky, odpovídající evropské integraci v tomto sektoru a bouřlivému rozvoji zdrojů s tzv. přerušovanou výrobou. Další diskuze se týkala nepřiměřeného nárůstu fotovoltaických zdrojů. Senátoři byli seznámeni s důsledky, které hrozí při překročení bilančních limitů pro podíl zdrojů s přerušovanou výrobou v energetickém mixu. „Výroba elektřiny je určována její spotřebou. Elektrizační soustava musí mít v každém okamžiku dostatek pohotových rezerv z klasických zdrojů pro všechny nenadálé situace v soustavě,“ zdůraznil generální ředitel Petr Zeman. Byly diskutovány i technické a organizační prostředky, které umožní integrovat větší podíl OZE, a to nový výkupní model, dispečerská regulace výkonu a zavádění inteligentních sítí – smartgrids.

Obsah debaty správců se senátory vyznívá pro nové investory i provozovatele fotovoltaiky i z řad zemědělců nadějně. Nyní nezbývá než čekat, až se slova promění v činy.

 

Jiří Trnavský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *