Sklizeň japonského topolu a jeho využití k vytápění

Výroba tepla přímo z dřevní biomasy je vhodná z ekologického i ekonomického hlediska. Jednou z možností je spalování japonského topolu – rychlerostoucí dřeviny, kterou si můžete sami vypěstovat během několika let. V prvním letošním čísle Energie 21 jsme psali u založení plantáže japonského topolu (JT). V tomto čísle se věnujeme jeho sklizni a možnostem využití dřeva k vytápění.

Zkrácená verze článku. Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2015.

Rychlerostoucí dřeviny (RRD) lze pěstovat jak pro vlastní spotřebu formou palivového dřeva, tak jako investici do vlastní nebo pronajaté půdy, kde finálním produktem je dřevní štěpka. Zájem o pěstování RRD proto každým rokem narůstá. V letošním roce se rozrostly plochy registrované státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) o dalších asi 700 hektarů na nynějších asi tři tisíce hektarů. Je však nutné uvést, že jde pouze o plantáže větší než jeden hektar, na které už majitel pobírá dotace. K tomu je ale (podle odhadu pěstitelů) dalších asi 4–5 tisíc hektarů u pěstitelů, kteří mají plantáž menší než hektar a nemají tak nárok na dotace. Jelikož tyto plantáže vznikaly zejména v posledních několika letech a jen málo z nich už bylo sklizeno, není v současnosti mnoho relevantních informací, které by dostatečně osvětlili i sklizeň a spalování RRD.

Kvalitní palivo

Je třeba si uvědomit si, že ve světě se RRD pěstují převážně na produkci štěpky a následné spalování v elektrárnách a podobných zařízeních. Je to dáno i tím, že západní země netěžily v minulých desetiletích pouze z uhlí, jako naše republika, ale věnovaly se alternativním zdrojům energie, jako jsou např. RRD. Výsledkem byl i vývoj dřevních pelet.

Tyto granule mají vysokou hustotu a tím i výhřevnost, dobře se skladují, moderní systémy je dokáží spalovat s elektrickým startem a automatickým provozem kotle, i popel je možné s poloautomatickým popelníkem vybírat až po mnoha dnech. Výhodou je tedy téměř bezúdržbový provoz a téměř by se daly přirovnat ke kotlům spalujícím zemní plyn, avšak s nižšími náklady.

Výroba štěpky

Přednostně pro výrobu štěpky je vhodné JT pěstovat pouze na plochách větších než pět hektarů. Pro rodinný dům totiž postačí pěstovat RRD na ploše 0,5–1 ha (podle lokality) a většina pěstitelů pro svou spotřebu potřebuje místo štěpky klasická polena. U štěpky se tedy většinou jedná o pěstování za účelem investice do pozemku atd. S dnešními zkušenostmi si troufáme tvrdit, že tak majitel půdy může bez práce pobírat až desetinásobek toho, co dostane od klasických zemědělců za pronájem půdy. To v případě, že se jedná o založení plantáže na klíč, kdy dodavatel zajistí přípravu půdy pro výsadbu, plantáž zasází a provede na ní i nutnou údržbu. Díky dotaci SAPS se tak náklady na založení plantáže „na klíč“ vrátí do deseti let.

Palivové dřevo

Většinu našich zákazníků se zajímá i zpracování sklizeného JT na palivové dřevo. Tento proces zahrnuje pokácení, odvětvení, stahování, krácení, svážení, rovnání a sušení.

Vezměme tedy v úvahu, že porost je připravený ke sklizni. Mnozí pěstitelé zakládali své plantáže na palivové dřevo s tím, že ho následně nechají sklidit firmou. Ta si však za 1 prm účtuje přibližně 250–390 Kč. Když vezmeme v úvahu, že my prodáváme 1 prm JT na Holicku za 690 Kč, i tak by vám něco zbylo.

Snad každý pěstitel ale také uvažuje, že si porost sklidí i sám a logicky s co nejnižšími náklady. Pokud se rozhodnete pro sklizeň vlastními silami, můžete si 1 prm zpracovat i s pořezem na půlmetrovky za asi 25 Kč.

Systém vytápění

Pro správné vytápění domu s nízkými náklady je důležitá funkčnost a vyladěnost systému.

Náš v době instalace vytápění ještě nezateplený dům měl tepelnou ztrátu 22 kW při -18 ˚C. Proto jsme zvolili jako zdroj tepla kotel na dřevo o výkonu 25 kW s tím, že přebytečná energie se bude uchovávat v akumulačním zásobníku.  

Kotel během zimy pracoval jen asi 700 hodin, což znamenalo ve spojení s úspornými čerpadly zanedbatelnou částku za provoz. Díky akumulačnímu zásobníku stačí během jarních a podzimních měsíců topit jednou za pár dnů. Během léta zatápíme jednou za deset dnů z důvodu ohřevu vody v kombinovaném bojleru. Šetříme tak nemalé náklady na vytápění, a to i díky vlastnímu dřevu z japonského topolu, které je kvalitou pro vytápění zcela srovnatelné s jinými druhy.

Bc. Petr Špatenka (p.spatenka@seznam.cz, tel. +420 776098450, www.vypestujsiles.cz)

Obrázky:

Těžba porostu RRD – stroj zvládne rozštěpkovat stromy do průměru 15 cm. Foto Jiří Trnavský

Dva pracovníci mohou pokácet až 400 stromů za hodinu. Foto Ivo Celjak

Pokácená plantáž pětiletých stromů japonského topolu

Pro kompletní zpracování dřeva na palivo stačí mačeta a motorová pila

Kuláče japonského topolu dostatečně proschnou již za jeden rok od sklizně

Ideální kotelna pro spalování kusového palivového dřeva nejen japonského topolu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *