Pro obce, sdružení, firmy i jednotlivce

Přepracovaná evropská směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů nepřichází pro toto desetiletí „jen” s novými cíli, ale snaží se ruku v ruce s dekarbonizací energetiky přispět také k její větší demokratizaci. Komunitní energetika znamená zapojení obcí, sdružení občanů a družstev nebo podniků, které nejsou primárně energetickými firmami, do výroby obnovitelné energie. Příležitost zhodnotit peníze však nabízí i podnikavým jednotlivcům.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2021.

Zatím pomalý rozvoj komunitní energetiky v Česku má změnit připravovaný energetický zákon. Ten by měl odstranit legislativní a administrativní překážky pro zakládání společenství pro obnovitelné energie a zajistit podmínky pro zapojení jak různých typů sdružení, tak jednotlivých účastníků na trhu s elektřinou.

Zatímco ve vytápění, které představuje většinu naší spotřeby energií, jsou obecní projekty rozeseté i po celém Česku, v případě výroby elektřiny jde spíše jen o ojedinělé případy.

Situace je jiná v Německu a dalších západoevropských zemích. V řadě z nich je velká společenská poptávka po aktivní roli občanů ve výrobě elektřiny, a země hledají vhodné nástroje, jak nejrůznější bariéry odstraňovat.

Lidé si od rozvoje energetických společenství – jak je označuje nová evropská legislativa – a komunitních projektů mnoho slibují. Tato společenství by měla napomoci rychlejšímu rozvoji instalací obnovitelných zdrojů energie. V rámci komunitních projektů obce spolu s občany a soukromými podnikateli staví a provozují vodní, solární nebo větrné elektrárny či teplárny na biomasu.

Právě s ohledem na environmentální, společenské, a ekonomické benefity komunitní energetiky obsahuje přepracovaná evropská směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů články, které mají usnadnit pozici tzv. samospotřebitelů elektřiny a společenství pro obnovitelné energie.

Evropská směrnice tak přináší nový způsob podnikání a především v případě energetických společenství jde o zajímavou a odvážnou snahu přispět k tomu, aby se města nebo celé regiony oprostit se od zbytečně drahých poplatků za distribuci elektřiny.

Stát by měl vytvořit zejména obecně dobré prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů, bez ohledu na vlastnickou strukturu, ať už je o malé a střední podmínky, obce nebo tyto nové právnické formy. Společenství pro obnovitelné zdroje by pak měla umožnit občanům i firmám vytvořit nový právnický subjekt, který bude moci energii vyrábět, spotřebovávat a prodávat.

Komunitní projekty nemusí být pouze doménou obcí. Občané se mohou spojit nebo zapojit do energetiky i jinak. Nabízí se instalace fotovoltaické elektrárny, kotle na pelety, nebo tepelných čerpadel přímo v rodinném nebo bytovém domě.

Lidé mohou využít i možností investovat do udržitelných fondů, které dnes řada bank běžně nabízí, a v jejichž portfoliu jsou často právě obnovitelné zdroje. Udržitelné investování nabízí například Česká spořitelna, Raiffeisenbank nebo Komerční banka.*

Jan Habart, CZ Biom

Obrázky:

Obec Hostětín se stala absolutním vítězem v soutěži E.ON Energy Globe 2020. Foto archiv/Ekologický institut Veronica

Model energetického společenství jako první použilo město Litoměřice.  Foto archiv/Litoměřice

Příležitostí i pro drobné investory může být bioplynová stanice Vyškov BPS ve vlastnictví Energy financial group (EFG). Foto archiv/EFG

Komentáře ke článku 1

  • Karel

    Myslím si, že podpora například jednotlivců, kteří mají zájem o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, by v tomto století už měla být snad samozřejmostí. Máme na střeše rodinného domku hned několik solárních panelů, ze kterých napájíme během léta třeba hlavně klimatizaci, kterou jsme předloni kupovali od firmy https://www.air-cool.cz/a tím pádem nás její provoz nestojí ani korunu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *