Samovýroba elektřiny v bytových domech

Budoucnost výroby elektřiny patří lokálním obnovitelným zdrojům. Jsou šetrnější k životnímu prostředí a klimatu, provozovatelům přinášejí větší nezávislost na dodávkách ze sítě a při vhodném nastavení mohou být i zajímavou investicí. O možnostech samovýroby elektřiny v bytových domech a komplexech budov informovalo ve své studii sdružení Aliance pro energetickou soběstačnost.

Výtah z článku, který vychází v časopisu Energie 21 č. 4/2020.

Nejdostupnější formou vlastní výroby elektřiny zůstávají střešní solární elektrárny. Fotovoltaika jen za posledních deset let zlevnila o více než 80 %. Technické parametry a návratnost investice se liší v závislosti na typu budovy, jejím umístění, spotřebě elektřiny nebo možnostech střechy. Záleží samozřejmě i na tom, jestli se energie využívá k ohřevu užitkové vody, jestli je na fotovoltaiku napojen bateriový systém a jaké jsou ceny elektřiny, výkupní ceny elektřiny nebo naopak poplatky za užití distribuční soustavy.

K výrobě vlastní elektřiny musí jednotlivé byty vytvořit tzv. microgrid. To znamená, že všechny musí mít jeden společný jistič na úrovni nízkého napětí u paty domu, díky kterému bude dům vůči distribuční soustavě vystupovat jako jedno odběrné a předávací místo. Tím je také možné optimalizovat fixní platby za rezervovaný příkon. Je však třeba investovat do podružných elektroměrů pro jednotlivé byty.

Aktuálně připravovaný nový energetický zákon bytovým domům (a dalších stavbám) s obnovitelnými zdroji otevře dveře i k dalším rolím na energetickém trhu. Bytové družstvo, sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ), město nebo jiný odběratel bude moci nejen dodávat svou přebytečnou elektřinu do sítě, ale především odebírat elektřinu ze sítě v době převisu nabídky s úmyslem jejího zpětného prodeje později. Jinými slovy – odběratel může volnou kapacitu baterie nabízet jako službu ostatním účastníkům trhu.

Bytové domy v dané lokalitě by se podle nových pravidel mohly také propojit do energetických společenství, v nichž si budou navzájem poskytovat flexibilitu, nezávisle na síti a bez poplatku za užívání distribuční soustavy. Pokud chtějí zůstat hybridním systémem, kde sice vyrábějí většinu své spotřebované elektřiny, ale jinak si ponechají připojení do distribuční soustavy, věcný záměr zákona předvídá, že mohou jako energetické společenství vykonávat činnost ukládání energie pro ostatní účastníky trhu.

Stát by měl také u bytových domů zvážit podporu bateriových systémů (jako je podporuje u rodinných domů nebo firem při instalacích v kombinaci se solární elektrárnou na střeše). Věcný záměr zákona ovšem takovou podporu nepředvídá a chystá se vlastníky zařízení pro akumulaci zatížit zvláštními povinnostmi, ať už je to povinnost podávat zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny, zaplatit distributorovi za připojení baterie nebo uvolnit na pokyn provozovatele přenosové soustavy či provozovatele distribuční soustavy své volné bateriové kapacity pro potřeby sítě.*

Martin Madej, Aliance pro energetickou soběstačnost

Obrázky:

Nejdostupnější formou samovýroby elektřiny jsou střešní elektrárny. Foto archiv/TZB-info

Stát by mohl podpořit bateriové systémy také u bytových domů.  Foto archiv/Fenix

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *