Rizika požáru střešních elektráren

Mohou střešní fotovoltaické elektrárny zvyšovat požární rizika domu? Vzhledem k jejich stále vyššímu počtu by mohly z pohledu požární ochrany skutečně představovat problém. Požární statistiky v Česku (a například i v Německu) však uvádějí, že situace není v tomto směru nijak dramatická. Na druhé straně není radno nebezpečí podceňovat. Pro možnost účinné prevence (i pro zvýšení účinnosti hasebního zásahu) je nezbytná identifikace rizik.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2019.

Podle statistiky se v Německu na vzniku požárů v domech v období 2002 až 2017 nejvíce podílela elektřina (33 %) a potom lidská chyba (17 %). Otevřený oheň měl na svědomí jen 3 % požárů a úder blesku jen 0,3 %. Na požárech způsobených elektřinou se podílely více než z poloviny elektrické spotřebiče, podíl elektrické instalace byl menší než třetina a necelá pětina měla jiné příčiny.

Fotovoltaický systém je z pohledu požární ochrany jen další do domu přidaná elektrická instalace s dalšími přidanými spotřebiči (invertor, akumulátorová baterie, řídicí elektronika). Je tedy logické, že riziko požáru vinou elektřiny se určitým způsobem zvyšuje. Současně je ale třeba říci, že v drtivé většině jde o moderní, profesionálně montovaný systém, do něhož uživatelé zpravidla nezasahují. Představuje proto výrazně nižší riziko než například stará instalace s hliníkovými vodiči, do nichž připojíme výkonný spotřebič typu varné konvice.

Základní opatření pro snížení rizika požáru střešní fotovoltaické elektrárny:

  • Kvalitní návrh, a provedení instalace.
  • Použití kvalitních (často ovšem dražších) komponent.
  • Umístění v dostatečném odstupu od hořlavých materiálů.
  • Pravidelná kontrola (alespoň 2x ročně) konektorů, kabelů a propojovacích boxů včetně měření teploty pomocí bezdotykového teploměru či infrakamery.
  • Monitorovat a vyhodnocovat data o výrobě elektřiny (většina zařízení má k tomu možnosti) a v případě neobvyklého chování nechat provést servisní prohlídku.
  • Pokud máme v domě instalovaná čidla snímající teplotu nebo vznik kouře, pak je vhodné je přidat i na riziková místa fotovoltaického systému.
  • Informaci pro hasiče mít na dostupném místě (např. na vnitřní straně dveří elektroměrového rozvaděče). Technický list (příloha PBŘ zpracovaná projektantem) je doporučený pro všechny instalace FVE a obsahuje všechny pro hasiče významné informace.*

Karel Murtinger, energetický poradce (EkoWATT), foto autor

Obrázky:

Z hlediska požární ochrany je střešní elektrárna považována za elektrickou instalací se spotřebiči. Foto archiv/eu-power.sk

Řez kabelem HIKRA 1500 V průřezu 1 x 6 mm. Foto autor

Konektory MC4 pro spojování panelů. Foto autor

Skříň s regulátorem, invertorem a nabíječkou. Foto autor

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *