Překompenzace fotovoltaiky již byla vyřešena

Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost aktuálně reagovaly na některé části z vystoupení prezidenta Miloše Zemana na schůzi Poslanecké sněmovny před hlasováním o důvěře vládě dne 11. července 2018. Týkaly se fotovoltaických elektráren, ale i celé české energetiky.

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu na schůzi Poslanecké sněmovny před hlasováním o důvěře vlády dne 11. července 2018 mimo jiné řekl: „Čtyřicet osm miliard ročně vyhazujeme na podporu obnovitelných zdrojů. Je to samozřejmě chyba minulých vlád a minulých parlamentů a tehdejšího zeleného šílenství. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti bojovat proti tomu. (…) Ve vládním programovém prohlášení už je jeden způsob naznačen. To je tzv. překompenzování, ale patří sem i solární daň. Chtěl bych blahopřát ministerstvu financí, že už vyhrálo dvě arbitráže na toto téma. A chci věřit, že společně najdeme cesty, jak solární barony odstranit od zdrojů, za které se nezasloužili.“

Na slova prezidenta České republiky ihned reagovali zástupci Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost. Podle nich byl již problém údajné překompenzace v minulosti vyřešen a oprávněnost podpory potvrdila například Evropská komise během takzvaného procesu notifikace. Komise již koncem roku 2016 konstatovala, že je podpora v souladu s unijním právem a podpoří cíle Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu, aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže.

„Pověry o nadměrných ziscích solárních elektráren nemají reálný základ. Za posledních několik let došlo k celé řadě retroaktivních opatření, jako byl nejprve solární odvod na tři roky následně prodloužený na celých 20 let podpory nebo zavedení recyklačních poplatků v nesmyslně vysoké výši, které negativně zasáhly do zákonem garantované návratnosti projektů solárních elektráren. Přiměřenost nastavené podpory také po několikaletém zkoumání potvrdila notifikací kontrola Evropské komise,“ řekla Veronika Hamáčková, ředitelka Solární asociace. „Vyzýváme proto vládu, aby zachovala stabilní prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů a diskutovala nastavení podmínek také se zástupci oborových asociací. Rozvoj moderní energetiky je také šancí pro český průmysl, který může využít světových trendů v růstu solárních nebo větrných elektráren,“ dodala Veronika Hamáčková.

„Byla to právě vláda Jiřího Rusnoka sestavená Milošem Zemanem, která na základě svých expertních posudků prosadila prodloužení solární daně ve výši deset procent po dobu životnosti fotovoltaických elektráren jako poslední opatření odčerpávající údajnou překompenzaci podpory obnovitelných zdrojů a novelu následně stvrdil svým podpisem také prezident republiky,“ řekl Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost. „Část projevu Miloše Zemana věnovaná energetice je zarážející také kontrastem mezi nekritickou podporou jaderné energetiky a kritikou moderních obnovitelných zdrojů. Expertní odhady přitom uvádí, že by spotřebitelé elektřiny zaplatili za výstavbu nových reaktorů mnohonásobně více než za současnou podporu obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje pomáhají vytvářet nová pracovní místa a posilují ekonomiku v Číně, Indii, USA nebo Chile. Všude tam může Miloš Zeman načerpat inspiraci o moderní energetice,“ dodal Martin Sedlák.

Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost současně připomněly, že vedle zmíněného solárního odvodu zavedly minulé vlády další retroaktivní opatření. Šlo například o povinnost investovat do dispečerského řízení, zrušení slíbených daňových prázdnin nebo zrušení příspěvku na decentrální výrobu.*

Red (Zdroje: SA a ALiES)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *