Pro výjimku z limitů neexistují důvody

Společnost ČEZ nedávno zažádalo MŽP o výjimky z limitů na ochranu zdraví pro čtyři své elektrárny - Počerady, Tušimice, Prunéřov a Ledvice. Na základě analýzy žádostí se Frank Bold, Hnutí DUHA a Greenpeace domnívají, že udělení výjimek by bylo v rozporu se zákon i metodikou Ministerstva životního prostředí. Pokud by všechny výjimky byly uděleny, bude celkem do životního prostředí vypuštěno 2739 kg rtuti navíc.

Žádost o výjimku z limitů pro ochranu ovzduší před znečišťováním z uhelné elektrárny Počerady nemá základní zákonný důvod, snížení znečištění totiž nebrání nevýhodná zeměpisná poloha ani technické překážky. Čtyřnásobné překročení limitu pro toxickou rtuť, které společnost ČEZ navrhuje, je navíc v rozporu s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí. To jsou nejzávažnější námitky, které aktuálně podávají organizace Hnutí DUHA a Frank Bold ve správním řízení, právních důvodů pro neudělení výjimek je ovšem daleko více. Organizace proto zároveň žádají svolání ústního projednání žádosti. Podobně vidí situaci organizace Greenpeace, která své námitky bude teprve podávat.
Podobné problémy jako v případě Počerad mají také žádosti o výjimky pro elektrárny Prunéřov, Tušimice a Ledvice, proti nimž ekologické a právní organizace také uplatňují námitky.
V případě Počerad navíc ČEZ nerespektuje předpisy, když neuvádí, jakým způsobem bude zdroj provozován v době výjimky a po jejím skončení. ČEZ by totiž v době platnosti výjimky (do 30. června 2025) předal elektrárnu novému vlastníkovi, skupině Sev.en Energy Pavla Tykače. Tato firma v případě svojí první elektrárny Chvaletice žádá obdobně rozsáhlou výjimku až do roku 2029 a dá se tedy očekávat, že bude chtít znečišťování prostředí rtutí protahovat u elektrárny Počerady i po roce 2025.
Elektrárna Počerady je nejen největším českým znečišťovatelem rtutí, ale také největším producentem skleníkového plynu oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou změny klimatu.
– Laura Otýpková, právnička Frank Bold, řekla k tomu: “Evropské právo umožňuje udělit výjimku z emisních limitů jen ve zvláštních, dobře odůvodněných případech, jen v nezbytném rozsahu a na co nejkratší dobu. Žádost o výjimku pro Počerady nesplňuje ani jednu z těchto podmínek. ČEZ neuvádí žádný rozumný důvod, proč by měla být výjimka čtyři roky dlouhá.
– Jiří Koželouh, vedoucí programu Energie, klima a odpady Hnutí DUHA, řekl: “Opakovaně říkáme, že žádost o výjimku z limitů na ochranu zdraví je v případě Počerad naprosto nepřijatelná. Vždyť ČEZ chce povolení vypouštět ze zastaralé a nepotřebné uhelné elektrárny čtyři roky čtyřnásobek toxické rtuti a připravit Pavlu Tykačovi možnost v tom pokračovat. A ejhle, po podrobném prozkoumání se ukazuje, že žádost není jenom bezohledná ke zdraví lidí, ale také v rozporu se zákonem a závaznými metodikami.
Red (Zdroje: Hnutí DUHA a Greenpeace)
Obrázek:
ČEZ by teprve až v době platnosti výjimky předal Počerady skupině Sev.en Energy Pavla Tykače. Foto archiv/investicniweb.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *