Pozvánka na kurz oběhového hospodářství

Už po čtvrté se letos na podzim otevře Kurz oběhového hospodářství, který pořádá Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha spolu s Institutem cirkulární ekonomiky. Dalšími partnery kurzu je společnost SUEZ Využití zdrojů a VEOLIA Česká republika. Prvních ročníků se zúčastnila celá řada ředitelů firem, manažerů, designerů, poradců a dalších nadšenců.

Letošní kurz začíná v září 2020 a končí v květnu roku 2021. Celkem nabídne 11 pátečních celodenních výukových bloků spolu s dvoudenní exkurzí na jižní Moravě a je zakončen certifikátem o absolvování. Účastníci se účastní několika exkurzí včetně návštěvy čistírny odpadních vod, zařízení na využívání a recyklaci odpadů a několika dalších spolu s desítkami prezentací odborníků z praxe a renomovaných akademiků. V průběhu kurzu se seznámí se všemi fázemi materiálových toků, poznají nové byznys modely a budou mít příležitost ověřit si své nově nabyté znalosti v rámci práce na vlastních projektech, jejichž výstupy budou na posledním setkání prezentovat.
„Oběhové hospodářství je příležitostí pro hledání mezioborových řešení majících za cíl snížit nepříznivé dopady lidských aktivit na životní prostředí. Rozpor mezi ekonomicky výhodným a environmentálně šetrným přístupem je často dán nikoli přírodními zákonitostmi, ale neochotou hledat vhodná řešení. Oběhové hospodářství není jen upgrade současného systému nakládání s odpady, je to staro/nová cesta jak racionálně využívat suroviny, kterých na planetě není neomezené množství,“ říká doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D, MBA, garant kurzu a děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, na jejíž půdě se kurz koná.
„Mám velkou radost, že náš kurz je žádaný. Účastnicí se dozvědí z oblasti cirkulární ekonomiky řadu dobře strukturovaných a rozsáhlých informací do hloubky. Kurz je ale také skvělou cestou pro potenciální byznys příležitosti a networking. Minulé ročníky to jenom potvrzují. Letošní ročník nám COVID 19 sice zkomplikoval, ale přepnuli jsme se do online modelu, který funguje úplně bezproblémově. Takže můžeme jen uzavřít, že nás snad už nic nepřekvapí“, vysvětluje Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky a spolurealizátorka kurzu.
Kurz i program se s každým ročníkem rozvíjí, účastníci se proto mohou každoročně těšit na unikátní exkurze i přednášky odborníků z konkrétních sfér. Čtvrtý ročník kurzu se bude konat pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobné informace a možnost přihlášení naleznete na stránkách kurzu.
JiT (Zdroj: VŠCHT Praha a Institut cirkulární ekonomiky)
Foto archiv/INCIEN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *