Prevzdušňovanie vodných nádrží využitím veternej energie

Vietor ako primárny zdroj energie je zadarmo a je ho možné využiť decentralizovane takmer v každej časti sveta. Prevzdušňovanie vodných nádrží je jedným z mnohých spôsobov využitia veternej energie. Táto problematika je v súčasnej dobe veľmi aktuálna.

Na prevzdušňovanie vodných nádrží sú vynakladané veľké finančné prostriedky, je to technicky náročné a výsledok nie je vždy sto percentný. To má za následok znehodnotenie vody v jazerách a vodných nádržiach a stagnáciu cestovného ruchu.

Navrhovaný systém je stály a používateľný podľa potreby. Oproti iným formám využitia veternej energie, projekt nie je finančne náročný. Energia získaná z vetra sa nepremieňa na inú formu energie, ako je to u veľkých veterných turbín (elektrická energia), pretože to nie je potrebné. Mechanická energia priamo poháňa samotné prevzdušňovacie zariadenie.

 

Tento spôsob prevzdušňovania je vysoko ekologický, vcelku efektívny a energeticky úplne sebestačný. Nie je potrebný žiaden hnací motor, ktorý by bol poháňaný pohonnou látkou, pri ktorého chode by vznikal oxid uhličitý a ktorá by pri prípadnej havárii znečistila vodnú plochu. Zariadenie ktoré by takto prevzdušňovalo vodu, nepotrebuje ani elektrinu privádzanú z rozvodnej siete.

 

Keďže tento celý systém  pracuje len na mechanickej báze, je finančne menej náročný ako napríklad veterné elektrárne, ktoré sú technologicky zložitejšie. Zložitejšie by to mohlo byť iba pri ich inštalácii. Týmto spôsobom by sa nahradili finančne náročné riešenia prevzdušňovania, ktoré sú zložité a často aj neefektívne.

 

Toto zariadenie bude v prevádzke prakticky celý rok a činnosť nebude vyžadovať akékoľvek finančné prostriedky, ak nepočítame občasnú údržbu, ktorá bude spočívať len v prečistení čerpadla, alebo kompresora a ostatných prídavných elementov.

 

Projekt by mohol byť zaujímavý pre mnohé rekreačné oblasti, pre prevádzkovateľov vodných nádrží, poprípade rezervoárov pitnej vody. Je nenáročný na údržbu, a relatívne lacný. S najväčšou pravdepodobnosťou bude narážať na mnoho prekážok a problémov. Veľmi často sa môžeme stretnúť s mylným pochopením danej problematiky z dôvodu zlej informovanosti, slabej osvety, či negatívnej reklamy zo strany „ochrancov prírody“.

 

Celý článek je otištěn v čísle 1/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ing. Imrich Vancák, Doc. Ing. Radim Rybár PhD., Ing. Jana Horodníková PhD., UPaM FBERG TU v Košiciach

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *