Potenciál vodní energie v České republice

V České republice je z logických důvodů možné využít pouze mechanické energie řek a potoků. Dle aktuálních statistik ERÚ a MPO je v provozu si 1400 vodních elektráren. Celkový instalovaný výkon těchto zdrojů představuje 1,02 GW. To je sice v porovnání například s jedinou nově postavenou vodní elektrárnou v Číně málo, ale vše je dáno hydroenergetickým potenciálem.

Výstavba vodních elektráren má v České republice bohatou tradici: Kupříkladu ve 30. letech minulého století bylo na území bývalého Československa v provozu více než 11 000 vodních elektráren! Všechny tyto elektrárny by se dnes řadily do skupiny tzv. MVE (malá vodní elektrárna): toto označení se u nás užívá pro elektrárny s instalovaným výkonem pod 10 MW.

 

Výroba elektřiny z biomasy se na hrubé spotřebě elektřiny podílela 1,34 %, což byl téměř stejný podíl jako měly MVE. Technicky využitelný potenciál vodní energie se zahrnutím všech aspektů zohledňujících životní prostředí, osídlení, infrastrukturu a rozmístění průmyslu, se v ČR odhaduje v průměrně vodném roce na maximálně 3000 GWh/rok. Loňský rok byl považován za relativně vodný a dle statistik ERÚ celková výroba dosáhla 2 400 GWh/rok, z toho 1300 GWh bylo vyrobeno právě v našich osmi největších elektrárnách.

 

Modernizace méně efektivních technologií a rekonstrukce MVE si však vyžádají nemalé finanční prostředky. Ty by měl všem provozovatelům pomoci zajistit stát a to buď ve formě státních podpor, daňových úlev a v neposlední řadě odpovídajícími výkupními cenami za elektřinu dodávanou do veřejné sítě.

 

Celý článek je otištěn v čísle 2/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Jiří Trnavský (podklad: ECČB, www.eccb.cz)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *