Pole stíněné fotovoltaikou

Agrivoltaika znamená, že pole „osázené“ fotovoltaikou může být zároveň osázené plodinami a tyto dvě věci si navzájem buď nepřekáží, nebo si dokonce prospívají. Fotovoltaika je buď umístěna na visuté konstrukci s volitelným naklápěním a hospodaří se pod ní, nebo jsou oboustranné panely instalované svisle v orientaci východ západ, tvoří jakési „aleje“ a hospodaří se mezi nimi. Výhodou je v obou případech lokálně a bezemisně vyrobená elektřina, kterou zemědělec může využít pro vlastní hospodářství a přebytky posílat do sítě. A jak je agrovoltaika prakticky provozována v některých zemích, kde již má určitou tradici?

Výtah z článku, který vyšel v časopise Enertgie 21 č. 2/2020.
Japonsko je průkopníkem v mnoha oblastech moderních technologií a stejně je tomu u agrivoltaiky. Před 15 lety začali japonští farmáři experimentovat s fotovoltaickými panely nad pěstovanými plodinami, s nimiž se dělí o sluneční svit – odtud výraz „solar sharing“, sdílení slunce. Agrivoltaika je v Japonsku zákonem regulována. Legislativa řeší například výšku konstrukce, vliv na okolní pole nebo dopady na podnikání daného farmáře.
Zatímco v Japonsku se snaží primárně kombinovat fotovoltaiku a farmaření na stejném poli, francouzská společnost Sun’Agri uchopuje fotovoltaiku jako pomoc farmářům při potížích plynoucích z klimatických změn. Zemědělci se stále častěji potýkají s vedrem, suchem a na jaře často i s mrazem. Řešení pro tyto potíže má společného jmenovatele – vhodné stínění. A tím se dostáváme k fotovoltaice.
Instalace je v podání Sun’Agri optimalizovaná pro dané místo i pro danou rostlinu. Instalace je navíc naklápěcí, lze ji tedy přizpůsobit nejen rostlinám, ale hlavně okamžitým podmínkám. Jinak řečeno, Sun’Agri postaví nad polem nastavitelnou „žaluzii“, která stíněním vyrábí elektřinu. Nazývá ji „dynamická agrivoltaika“.
Řešení německé firmy Next2Sun je postavené na oboustranných („bifacial“) fotovoltaických panelech, které umí vyrábět elektřinu oběma svými stranami. Jedná se o novou technologii, ale ne až tak výjimečnou, ve svém sortimentu ji už má většina hlavních výrobců fotovoltaických panelů. Oboustranné panely jsou instalovány svisle v orientaci východ – západ. Výhody tohoto řešení jsou dvojí – energetické a zemědělské.
Jiří Zilvar, TZB-info.cz
Obrázky:
Příklad japonské agrivoltaiky „solar sharing“. Foto archiv/People’s Power Stations
Nastavitelné fotovoltaické panely chrání vinnou révu jako „žaluzie“ (Tresserre, Francie). Foto archiv/Sun’Agri
Oboustranné panely jsou postaveny v orientaci východ-západ. Foto archiv/Next2Sun
Mezi panely lze snadno hospodařit. Foto archiv/Next2Sun

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *