Pojďme bránit klima, přírodu a prostředí

V roce 2021 čekají naši zemi volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Odehrají se v mimořádné situaci. K očekávaným následkům epidemie způsobené virózou covid-19 patří ekonomická recese a nutnost zavedení řady opatření pro bezprostřední ochranu zdraví lidí. Zároveň se nacházíme v přelomové době, kdy celý svět zavádí opatření pro snižování emisí způsobujících klimatickou změnu a pro překonávání jejích následků i posílení biodiverzity a odolnosti naší krajiny. Ekologické organizace vyzývají naše politiky a političky, aby pomohli bránit klima, přírodu a životní prostředí.

Klimatická koalice a asociace ekologických organizací Zelený kruh odmítají falešné dilema mezi řešením ekonomických následků pandemie a hledáním cest z klimatické a ekologické krize. Oboje musí jít ruku v ruce.

Zelený kruh a Klimatická koalice se proto veřejně obracejí na zástupce politických stran a hnutí, kteří chtějí zlepšit situaci v naší zemi. A přicházejí s konkrétními návrhy opatření v těchto klíčových oblastech:

  • Legislativa pro ochranu klimatu, která zajistí plnění společných evropských cílů pro rok 2030 a dosažení uhlíkové neutrality 2050.
  • Odstavení uhelných elektráren do 2030.
  • Podpora rozvoje využívání domácích obnovitelných zdrojů, nikoliv jádra.
  • Podpora předcházení vzniku odpadu a recyklace, nikoliv spalovnám a skládkám.
  • Podpora plošného zadržování vody v krajině, nikoliv kanálu D-O-L .
  • Doprava na úrovni 21. Století.
  • Podpora udržitelného a přírodě blízkého zemědělství a lesnictví.
  • Podpora ochraně přírody a rozvoj chráněných území.
  • Transparentní a odborné rozhodování o stavbách, posílení odolnosti měst a obcí vůči klimatickým změnám.
  • Ochrana před nebezpečnými látkami a materiály.

Zástupci sdružení Zelený kruh a Klimatická koalice si samozřejmě uvědomují investiční náročnost transformace. Ale jsou přesvědčeni, že nové finanční nástroje v rámci programu Zelené dohody pro Evropu nabízejí potřebný hospodářský stimul. Nicméně jde o výjimečnou příležitost a pokud ji v Česku nevyužijeme, zaplatíme v budoucnu mnohem více. Podrobnější informací o výzvě na www.zelenykruh.cz a www.klimatickakoalice.cz

Red (Zdroj: Zelený kruh a Klimatická koalice)

Foto archiv/Energie 21*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *