Plyn má před sebou velkou budoucnost

Hlavním tématem odborné konference Českého plynárenského svazu, která se konala na začátku listopadu v Praze, byla budoucí role plynárenství ve světovém i celoevropském kontextu, nové trendy v oboru a uplatnění zemního plynu v energetickém mixu.

„EU se zavázala snížit emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40 %. To s sebou nese několik klíčových změn, kde plyn bude hrát velkou roli. Emise z energetiky, které vytrvale klesaly v posledních letech, budou klesat i nadále. Přitom je ale stále potřeba zajišťovat stabilní dodávky elektřiny. To je místo, kde může zemní plyn posloužit jako zajímavá alternativa. Například v používání paroplynových elektráren, které díky rychlému náběhu mohou vyrovnávat špičky v síti, nebo tzv. power-to-gas technologii, kde se naopak přebytečná elektřina přeměňuje na plyn,“ řekl na konferenci Martin Záklasník (foto), generální ředitel energetické společnosti E.ON Česká republika a dodal:

„Abychom však dosáhli tak výrazného snížení emisí, je třeba se soustředit i na jiná odvětví, než je energetika a průmysl. Musíme mnohem intenzivněji řešit i emise z dopravy nebo vytápění domácností. I tady plyn nabízí zajímavá řešení – například provoz aut na CNG je ve srovnání s auty se spalovacími motory nejen mnohem ekologičtější, ale i výrazně levnější.“

Ve svém příspěvku poukázal také na skutečnost, že tzv. čistě elektrická cesta úplné dekarbonizace se v současné době podle mnohých studií ukazuje jako ekonomicky i technicky nerealizovatelná. Čistě elektrická varianta je jen v rámci EU o 94 miliard eur ročně dražší než varianta bezemisního plynu. Komplexní problém vyžaduje komplexní řešení a bude tedy potřeba zapojit i plyn a jeho celou infrastrukturu.

Využitím stávající plynárenské infrastruktury lze vyřešit řadu technologických problémů a dosáhnout značných úspor. „Nebojme se proto začít diskutovat s příslušnými orgány o ideální formě podpory využití zemního plynu a představme jim náš pohled na věc. Zemní plyn může být velmi nápomocen v dosažení ambiciózních emisních cílů i při transformaci energetiky jako takové,“ vysvětlil Martin Záklasník.

Při zavádění nových a potřebných technologií je vhodné, aby byl správně nastaven systém podpory. „Může jít o cílenou podporu, daňové úlevy, zelené certifikáty či osvětovou kampaň,“ je přesvědčen Záklasník. V technologiích týkajících se výroby elektřiny zafungoval tento přístup dobře. Například v sousedním Německu jsou již plánovány větrné elektrárny s nulovou podporou, podíl OZE se celosvětově zvyšuje. Větší využití zemního plynu je ale zatím podporováno jen málo.

Martin Záklasník

Vystudoval ekonomii na univerzitách v Praze a ve Vídni. Na pozici generálního ředitele energetické společnosti E.ON je dva roky, předtím působil jako vedoucí B2B marketingu a prodeje významným zákazníkům společnosti T-Mobile v Praze. Do roku 2008 pracoval na různých manažerských pozicích v Berlíně.

Hlavní aktivity energetické společnosti E.ON spočívají v prodeji a dodávkách elektřiny a plynu, především na jihu Čech, Moravy a Vysočině.  Společnost má v současné době necelých 1,5 milionu zákazníků a zaměstnává přibližně 2400 lidí.*

Komentáře ke článku 1

  • Simona

    My máme doma jak plyn tak i elektřinu. Nechtěla bych být závislá jen na jednom zdroji. Takhle mám jistotu, že si kafe uvařím kdykoliv. Plyn máme od začátku od https://www.epet.cz/plyn/ a s jejich podmínkami jsme spokojení, takže nemáme v plánu přecházet k někomu jinému.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *