Plán snižování emisí je nekonkrétní

Návrh aktualizace Národního programu snižování emisí, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí a předložilo k připomínkování, je podle organizace Hnutí Duha málo konkrétní. Neobsahuje například popis pokračování kotlíkových dotací, zvýšení energetické daně z uhlí, omezení výjimek z emisních limitů pro uhelné elektrárny ani další řešení. Dokument se, vedle podrobné analýzy výchozího stavu, omezuje na obecná „opatření“ na úrovni „vytváření podmínek“.

Informace vyšla v časopise Energie 21 č. 4/2019.

Pozitivním prvkem návrhu plánu je požadavek na zvýšení podílu výroby tepla a elektřiny z „nespalovacích“ obnovitelných zdrojů, tedy hlavně větrných a solárních elektráren. Aby se tak opravdu stalo, musí ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v Národním klimaticko-energetickém plánu. Zvýšení požaduje i Evropská komise, neboť je nutné pro splnění společných evropských cílů pro modernizaci energetiky a snížení emisí skleníkových plynů. Podmínkou je souběžné odstavování znečišťujících zdrojů, ale návrh programu ani nenaznačuje, jak toho docílit. Naopak prakticky ignoruje způsob uplatnění nových evropských limitů pro emise z uhelných elektráren, účinné již od srpna 2021. A například elektrárna Chvaletice ze skupiny Pavla Tykače má od Krajského úřadu Pardubického kraje dokonce výjimku, aby limity nemusela plnit.

Z ministerstva životního prostředí také opakovaně zaznívá, že máme problém se znečištěním ovzduším z domácích kotlů a kamen na pevná paliva. Nicméně návrh aktualizace programu snižování emisí je v této oblasti vlastně krokem zpět. Zatímco v současném znění program hovoří o zvýšení energetické daně na uhlí, v novém znění toto řešení chybí. Úmysl dál pokračovat v kotlíkových dotacích je určitě pozitivní, v plánu však není dostatečně vyřešena otázka jeho pokračování po vyčerpání peněz z aktuálních fondů EU.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí Duha, k tomu řekl: “O klíčovém řešení pro omezení zdraví škodlivého znečištění z lokálních topenišť, kterým je zvýšení energetické daně z uhlí, se v návrhu aktualizovaného programu pro snižování znečištění ovzduší dozvíme pouze to, že jeho příprava zatím vázne. O pokračování kotlíkových dotací zjistíme, že je v plánu. Důležité informace typu harmonogramu zvýšení daně, využití výnosů pro pomoc chudým domácnostem nebo struktury programu budoucích kotlíkových dotací z programu nevyčteme.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha, dodal: „Je dobře, že ministerstvo životního prostředí navrhuje zvýšit výrobu z čistých obnovitelných zdrojů energie – větrných a solárních elektráren. Ale pokud mají našemu zdraví opravdu ulehčit, tak jak ministerstvo plánuje, pak musí zároveň probíhat odstavování uhelných elektráren. Představovat si pokles emisí z energetiky je pěkné, ale pokud úřady mezitím povolují uhelným elektrárnám výjimky z limitů, které pokles mají zajistit, pak se plán bohužel nenaplní.“

Red (Zdroj: Hnutí Duha)

Obrázek:

Evropská komise požaduje modernizaci energetiky a snížení emisí skleníkových plynů. Podmínkou je souběžné odstavování znečišťujících zdrojů. Foto Michal Klíma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *