Pěstování rychlerostoucích topolů a lokální vytápění

Hlavním ekonomickým důvodem pěstování rychlerostoucích dřevin (RRD) je rychlý nárůst dřevní hmoty. Z hlediska dotační podpory patří RRD do obnovitelných zdrojů energie a při splnění pěstování bez chemie spadají plochy s RRD i do greeningu (ozelenění). Současně je možné čerpat i zemědělské dotace na plochu (SAPS).

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2018.

Významnou a u nás nedoceněnou možností při pěstování RRD je použití dřeva pro lokální vytápění v podnicích a v obcích. Proto jsme jako firma Rychlerostoucí topoly – Ing. Radim Luňáček rozvinuli pěstování topolu tzv. japonského a následně připravili projekt na využití štěpky pro vytápění několika rodinných domů (RD) v místě produkce.

Pro pěstování není třeba měnit kulturu orné půdy na pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL). Pro zemědělce je výhodou i celoroční využití pracovníků – v létě a na podzim sklízejí plodiny a v zimě RRD. Topolové dřevo lze využít několika způsoby:

– Vytápění: Vytápět lze topolovou štěpkou nebo kusovým dřevem. Zásadní podmínkou pro využití energetického potenciálu topolového dřeva je však kvalitní kotel. Běžné kotle na dřevo, které jsou v českých domácnostech nyní zastoupeny 70–80 %, toto dřevo (a nejen topolové) nedokážou dobře využít a velká část tepelné energie pak „vyletí komínem“.

– Výroba nábytku: Topolový nábytek lze koupit například v sítích prodejců Ikea nebo Kika.

– Sirkařský průmysl: Většina sirek je vyráběných právě z topolového dřeva.

– Stavba sauny: Vnitřní obložení v saunách je nejčastěji také z topolového dřeva.

Cena topolového dřeva se ještě před příchodem letošní kůrovcové kalamity pohybovala mezi 500 až 700 Kč za prostorový metr. Vzhledem k současnému stavu, kdy v lesích je nadbytek tzv. kůrovcového dříví, cena topolového palivového dřeva klesla.

Topolová štěpka je nejčastěji využívána pro energetické účely, a to zejména v teplárnách a elektrárnách. Problémem při dodávkách do tepláren a elektráren je zajištění množství paliva (většinou požadují pravidelné a garantované množství), dále pak doprava štěpky, která významně vstupuje do ekonomiky prodeje štěpky. V neposlední řadě je to i požadovaná standardní kvalita štěpky.

Perspektivním způsobem využitím topolové štěpky je lokální vytápění rodinných domů (RD) nebo skupin RD, škol a školek, firem a institucí, kde jsou velké roční spotřeby tepla. K tomuto účelu lze využít plně automatické kotle na štěpku, kde komfort obsluhy je podobný plynové kotelně.

V naší společnosti jsme zpracovali projekt využití naší štěpky k vytápění šesti RD přímo v místě produkce. Umístění centrální kotelny je ve staré řadové zástavbě v obci, kde místo staré části domu bude vybudována nová kotelna. Přilehlé domy jsou u sebe štítovými stěnami, tudíž je možnost vést rozvody tepla přímo skrze domy s minimálním zásahem a ztrátami.

Systém vytápění několika RD topolovou štěpkou vlastní výroby má značné ekonomické a ekologické výhody. Nevýhodou je zejména omezená možnost získání dotační podpory a bankovního úvěru.*

Ing. Radim Luňáček, www.rychlerostoucitopoly.cz

Obrázky:

Porost ve stáří asi 2–3 měsíců po výsadbě, po provedené první mechanické údržbě v meziřadí a použití půdního herbicidu v řádku při výsadbě

Až do tohoto průměru může topol narůst po pěti letech: Je to však okrajový jedinec a stanoviště bylo zásobené vodou, průměr na pařezu v plantáži je asi 8–12 cm

Ukázka směsné štěpky a její frakce pro vytápění v automatickém kotli na štěpku*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *